fbpx

Agency/Owner systém

Agency/Owner systém

Firemní systém umožňuje vytvářet, spravovat a mazat rezervace za speciální ceny Vašim partnerům. Přihlášení do systému je pro firmy k dispozici na adrese www.agency.previo.cz.

Owner systém funguje na podobném principu a může být použit např. pro majitele jednotlivých apartmánů v budově.

Agency/Owner systém není součástí licence PRO/LITE. Jedná se o samostatný produkt. O ceně se můžete informovat u svého obchodního zástupce.


Vytvoření přístupů

Vytvořte v Nastavení/Uživatelé/Role novou roli, které povolíte přístup do Agency systému, viz obrázek níže. Jiná práva než na Agency systém této roli nenastavujte. Žádné další přístupy nejsou nutné.

Pro konkrétní společnost vytvořte nového uživatele v sekci Nastavení/Uživatele/Seznam uživatelů. Uživateli přiřaďte výše uvedenou roli a zvolte e-mail a heslo, pod kterým se firma bude do agency systému přihlašovat.

V sekci Hosté/Firmy vytvořte novou firmu nebo editujte některou ze stávajících, doplňte potřebné identifikační údaje a přepněte se do záložky „Cenový plán“. Zde nastavte slevu v procentech případně firmě přiřaďte vlastní cenový plán.

Dále se přepněte se do záložky „Firemní systém“ a zaškrtněte „Povolit vstup do firemního systému“. Následně ze seznamu vyberte uživatele, kterého jste před malou chvílí pro společnost vytvořili. Pro každou firmu, která bude mít přístup do systému, musí být vytvořen samostatný uživatel.

Pokud se nejedná o společnost, ale o vlastníka jednotlivých apartmánů, zvolte v nastavení „firmy“ kategorii Vlastník. Tím pádem se Vám v po přiřazení uživatele v záložce Firemní systém zpřístupní také tlačítko přístup k jednotlivým pokojům, kde můžete nastavit:

  • Přístupy ke konkrétním pokojům, které vlastník uvidí po přihlášení
  • Počet dní, kdy se vlastník může ubytovat (ve svém pokoji) zdarma


Po přihlášení

Po přihlášení do firemního systému si Váš partner může prohlížet rezervace, ceník a obsazenost. Vytvářet rezervace za zvýhodněnou cenu a stornovat rezervace. Při vytváření rezervací se automaticky doplní identifikační údaje firmy podle záznamu v administraci. Rezervace vytvořené ve firemním systému budou na plachtě automaticky označeny jménem firmy.

Vlastník po přihlášení vidí pouze pokoje, které mu byly zpřístupněny. Tzn. tyto pokoje se nabízejí k rezervaci a zároveň v záložce Obsazenost a Přehled rezervací vidím pouze informace z přístupných pokojů.