fbpx

Kalkulační vzorce

Kalkulační vzorce

Kalkulační vzorce výchazejí z nastavení cenových šablon. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že u klasických šablon nastavujete všechny ceny v absolutní hodnotě. Kalkulační vzorce fungují na principu, kdy určíte pouze jednu referenční cenu a od té jsou následně dopočteny ceny pro ostatní pokoje.

Velice jednoduše tak můžete řídit svou kompletní cenotvorbu na základě jediné změny v referenční ceně. Stačí si jen správně nastavit, jak se mají ostatní ceny dopočítávat.


Vytvoření kalkulačního vzorce

Začněte kliknutím na tlačítko Šablony a následně klikněte na tlačítko se zeleným plus. Zadejte název šablony, zkratku a vyberte barvu. Pak už se dostáváme k novému nastavení. Zaklikněte si, že v šabloně chcete používat kalkulační vzorce.

V boční tabulce se Vám zobrazí nový sloupec. Nyní je potřeba zvolit a zadat referenční cenu. Tedy cenu, od které se budou odvozovat všechny další ceny (nehledě na to, zda půjde o odvození ceny pro jiné obsazenosti stejného pokoje nebo o kompletně rozdílné pokoje). Referenční cena může být vždy pouze jedna.

V mém příkladu budu chtít odvozovat ceny od ceny Jednolůžkového pokoje. Zadám tedy jeho cenu a následně se mi tato zadaná cena automaticky označí žlutě ve stejném řádku jako referenční hodnota.

U ostatních polí pro zadání cen se mi po výběru referenční ceny zobrazí ikona kalkulačky. Klikněte na ní a můžete začít zadávat kalkulační vzorec. Velice jednoduše si vyberete, zda chcete cenu zvyšovat / snižovat a jestli bude změna zadána v absolutní nebo procentní hodnotě.

Po uložení se Vám zobrazí vzoreček pro výpočet z referenční ceny v konkrétní buňce. Vzorce lze zadat přes zmiňovanou ikonu kalkulačky, ale existují i další způsoby. V okně „kalkulačky“ je možné nastavený vzorec zkopírovat a použít ho i v dalších buňkách. Stejně tak je možné zapsat vzorec ručně (podobně jako při zvyšování/snižování stávajících cen přes hromadné nastavení).

(Ručně zadaný)Vzorec můsí vždy obsahovat znak „rovná se“, následně hodnotu REF zastupující referenční cenu a finálně další určení změny ceny:

  • =REF+500 (cena bude o 500 Kč vyšší než referenční hodnota)
  • =REF-1000 (cena o 1000 Kč nižší než referenční hodnota)
  • =REF+50% (cena bude o 50% vyšší než referenční hodnota)
  • =REF-25% (cena bude o 25% nižší než referenční hodnota)

Finální vypočtenou cenu si můžete jednoduše ověřit po najetí myši na konkrétní buňku se vzorcem. V hintu se Vám vždy zobrazí konečná cena pro daný vzorec.

Referenční cenu a kalkulační vzorce můžete i později upravovat přes tlačítko Šablony a editací konkrétní šablony.


Použití kalkulačího vzorce

Šablonu s kalkulačními vzorci aplikujete buď přímo v řádce šablon v horní části ceníku nebo přes hromadné nastavení.

Použití šablon s kalkulačními vzorci se liší od standardních šablon v několika věcech. Nejviditelnější změnou je, že v ceníku je barvou šablony zvýrazněna také referenční cena.

Druhý velký rozdíl je ve způsobu práce s těmito šablonami. U klasických šablon zadáváte pro jednotlivé pokoje a obsazenosti cenu v absolutní hodnotě přímo do šablony. Změna ceny pak vede ke zrušení vazby na šablonu.

U kalkulačních vzorců ceny řídíte přes úpravu referenční (zvýrazněné) ceny přímo v ceníku (nebo přes hromadné nastavení viz níže). Oproti klasickým šablonám zde nedojde ke ztrátě vazby na šablonu, ale k přepočítání ostatních cen podle nové referenční hodnoty.

Vše je vidět na následujícím příkladu. Mám použitou výše uvedenou šablonu (pro dvoulůžkový pokoj +500 a + 1000 Kč) na 4 dny a v jednom z nich upravím referenční cenu. Automaticky se mi následně přizpůsobí i ostatní (od této referenční hodnoty) odvozené ceny a to podle stejného kalkulačního vzorce.

Ostatní (automaticky) dopočtené hodnoty lze samozřejmě také ručně upravovat, ale budete upozorněni na ztrátu vazby na kalkulační vzorec a ten v dané sezóně přestane fungovat (resp. současné hodnoty budou stále uloženy, ale už nebude docházet k úpravám cen na základě referenční hodnoty).

V hromadném nastavení máte také možnost zvolit šablonu. Pokud zvolíte klasickou šablonu s absolutními cenami, nebude moci jednotlivé hodnoty editovat, protože jsou napevno dány šablonou.

V případě šablony s kalkulačními vzorci ale při výběru šablony stále můžete upravovat referenční hodnotu a zároveň vidíte jak se přepočítávají ostatní hodnoty odvozené od referenční ceny. Při uložení tedy dojde k použití šablony a to i s jinou než originální referenční hodnotou.


Slot Online Bandarsloto casino88 Slot Gacor Situs Slot88 Terpercaya Situs Slot Deposit Dana Slot Gacor Gampang Maxwin Slot777 Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot123 Slot303 Slot Gacor Server Thailand Megawin