fbpx

Kategorie hostů

Kategorie hostů

V prvotním nastavení máte určenou pouze jednu kategorii a to dospělou osobu. Je možné ale doplnit i další kategorie hostů jako např. dítě do 12 let, seniory nad 70 let, nebo třeba VIP hosta. U každé kategorie lze nastavit několik specifikací, které si projdeme níže.

Výchozí kategorii hosta nastavíte přes tlačítko s ozubeným kolem vpravo nad tabulkou s kategoriemi hostů. Pokud je výchozí kategorie např. Dospělý – znamená to, že při vytvoření nové rezervace na plachtě (nebo případně klientem přes rezervační formulář) je tato kategorie automaticky nastavena u všech hostů v rezervaci.

Novou kategorii hosta přidáte přes tlačítko se zeleným plus vlevo nad tabulkou. Otevře se Vám okno nadefinování nové kategorie hosta, kde už nastavujete tyto parametry:

  • Název kategorie hostů – zde už pouze vyplníte název kategorie, který se bude zobrazovat klientům. Přes vlaječku následně doplníte jazykové mutace.
  • Sleva – % velikost slevy pro danou kategorii hosta. Výpočty slev pák následně určuje nastavení v Ceníku.
  • Pořadí – pořadí zobrazení dané kategorie při výběru klientem ve druhém kroku rezervačního formuláře
  • Zobrazit na webu – pokud je zvoleno ANO, klient si v rezervačním formuláři může tuto kategorii zvolit. Pokud je zvoleno NE, klient si tuto kategorii nemůže vybrat a je čistě pro Vaše interní využití v rezervacích na plachtě – např. Stálý host se slevou 30%.
  • Typ kategorie – podrobnější členění kategorií hostů do různých typů (např. pro účely evidence pro cizineckou policii atp.). U dětí osvobozených od poplatků (viz výše) si nezapomeňte nastavit Typ kategorie jako „dítě“.
  • Věkové rozpětí – zde nastavujete do jakého věkového rozpětí daná kategorie hosta spadá, do budoucna bude systém upraven tak, aby automaticky podle zadaného data narození přiřadil k hostovi odpovídající kategorii podle jeho věku.
    Při kombinaci nastavení zobrazení na webu a věkového rozpětí je nutné, aby se jednotlivé věkové kategorie nepřekrývaly, na což Vás případně Previo upozorní.
  • Kategorie bez nároku na lůžko – speciální kategorie hosta, kterého potom lze přidávat do rezervace, i když počet hostů přesahuje maximální kapacitu pokoje. V účtu pokoje jsou tito hosté zvýrazněni červeně.

S hosty také souvisejí ubytovací poplatky. Pokud máte nastavené kategorie, které neodvádějí poplatek z pobytu, je nezbytné pro tyto kategorie nastavit výjimku. Může se jedna o jinou velikost poplatku a případně i úplné osvobození.