fbpx

Minutové rezervace

Minutové rezervace

V Previu máte možnost pracovat i s rezervacemi na tzv. minutové (nebo jinak řečeno hodinové) provozy. Může se jednat např. o wellness, sportoviště, konferenční místnosti, bowlingové dráhy a libovolné další prostory, které pronajímáte a potřebujete mít přehled o rezervacích.

Jak už název napovídá, tyto prostory se nerezervují na celý den jako klasické rezervace ubytování a jejich délka je obvykle v řádu minut nebo hodin.


Nastavení minutových prostorů

První co je potřeba udělat, je vytvoření nových „pokojů“ kam budete minutové rezervace umísťovat. V sekci Nastavení / Hotel / Pokoje máte v záhlaví na výběr, jaké typy pokojů/prostorů chcete vytvářet.

Pro účely minutových rezervací zvolte některou z možností wellness, konference, gastro, ostatní – hodiny nebo sportoviště.

Vytváření minutových prostorů probíhá stejně jako u klasických pokojů. Nejprve vytvoříte typ prostoru (Bowling) a do něho zařadíte konkrétní provozy (Dráha 1, Dráha 2,…).

Doporučujeme u jednotlivých provozů nastavit Otevírací hodiny ve čtvrté záložce nastavení. Na plachtě minutových/hodinových rezervací (kterou si za malou chvíli vytvoříme) máte pak barevně odlišené časy, kdy je Vaše wellness v provozu a kdy je naopak zavřeno.


Vytvoření plachty minutových rezervací

Prostory máme vytvořené a můžeme se přesunout k vytvoření nové plachty rezervací pro naše minutové rezervace.

V plachtě rezervací klikněte na tlačítko se zeleným plus úplně vlevo a vytvořte si novou plachtu. Důležité je hned v první záložce zvolit, že tato plachta se bude vztahovat na hodinové rezervace (s rozlišením časové osy na Hodiny nebo Hodiny a minuty).

V následující záložce „Pokoje“ už si pak pouze vyberete konkrétní prostory, které chcete na plachtě mít umístěně a přetáhnete je do levého sloupečku.

Více informací o nastavení plachty rezervací naleznete případně zde.


Práce s minutovými rezervacemi

Rezervace vytváříte a pracujete s nimi tak jak jste zvyklí z klasické plachty denních rezervací. Všechny minutové rezervace naleznete také v přehledu rezervací.

Po rozkliknutí rezervace ale nalezneme několik odlišností. Počet osob se zadává pouze jako číslo a sekce „Zákazník“ Vám umožní zadat objednavatele konkrétního prostoru. Máte zde dvě možnosti:

  • Zákazník z ulice – minutová rezervace bez vazby na jinou rezervaci
  • Zákazník z rezervace – z našeptávače můžete zvolit libovolnou rezervaci ve Vašem profilu, kterou můžete propojit s touto minutovou rezervací. Ideální pro případ, kdy máte ubytované hosty a tito hosté zároveň využijí např. Vaše wellness. Vy si můžete rezervace jednoduše propojit a zároveň pak máte možnost přesunout útratu z minutové rezervace na účet pokojové. Ideální např. v případě, kdy hosté platí všechny dodatečné služby a útratu až při svém odjezdu.

Více informací o přesouvání položek naleznete v následující sekci.


Práce s účtem minutových rezervací

Funkce účtu rezervace Vám také budou jistě známé. Položky do účtu přidáváte pomocí tlačítka s plusem v pravém horním rohu.

V účtu také můžete klasicky vystavovat doklady, přiřazovat platby a sledovat uhrazenost jednotlivých rezervací.

V případě, že je minutový rezervace propojena na klasickou „pokojovou“ rezervaci (viz předcházející sekce) se nám objevuje jedno nové tlačítko, které slouží k přesunu položek do propojené rezervace.

Po kliknutí vyberete, které položky chcete přesunout a přesun potvrdíte. Zvolené položky se následně objeví v propojené rezervaci, kde můžete vystavit doklad za celý pobyt a veškeré zakoupené služby a další konzumaci.


Slučování rezervací do skupiny

Minutové rezervace je také možné slučovat do skupinových rezervací. Skupinu mohou tvořit pouze minutové rezervace a zároveň je možné také minutové rezervace propojit s klasickými „dnovými“ rezervacemi (např. přiřazení rezervace wellness k rezervaci apartmánu).

Minutové rezervace velice jednoduše připojíte do skupiny přes pravé tlačítko z plachty rezervací. Druhou variantou je pak přidání minutové rezervace do již vytvořené skupiny přes záložku Pokoje.

Skupina obsahující minutové rezervace se chová stejným způsobem jako klasická skupinová rezervace. Je tedy možné zadávat např. skupinovou poznámku a přesouvat položky mezi skupinovým a „pokojovými“ účty atp.

Záložka „Pokoje“ je následně rozdělena do dvou sekcí. V horní části máte uvedeny klasické rezervace a ve spodní části minutové.

Zároveň je také možné mít stále minutovou rezervaci propojenou na jinou pokojovou rezervaci, tak jak to bylo popsáno výše v sekci „Práce s minutovými rezervacemi“.


Nastavení služeb pro minutové provozy

V Previu je možné vytvořit služby speciálně pro Vaše minutové provozy. V sekci Ceny / Služby můžete u jednotlivých služeb nastavit způsob účtování za každou jednotlivou minutu nebo hodinu a případně také ještě v kombinaci s počtem osob.

Pokud tuto službu přidáte do účtu minutové rezervace z našeptávače služeb, její cena se automaticky upraví podle délky rezervace a zadaného počtu osob.

U služeb účtovaných po hodinách počítáme cenu služby za každou započatou hodinu.