fbpx

Nadřazené/odvozené cenové plány

Nadřazené/odvozené cenové plány

V rámci zjednodušení práce s ceníkem je možné cenové plány (CP) propojovat. Můžete si tedy vytvořit CP, které budou odvozený od jiného (hlavního) CP, ze kterého budou přebírat data o cenách, obsazenosti atp.

Pojďme si přiblížit jak vše funguje.


Nastavení nadřazeného/podřízeného CP

Při vytváření nového CP si určitě všimnete možnosti navázat CP na nadřazený CP. Součástí tohoto nastavení je možnost automatické úpravy odvozené ceny z nadřazeného CP o % slevu / příplatek.

Příklady využití? Vytvoříte si např. cenový plán pro nevratné ceny, který bude používat cenu ze základního cenového plánu automaticky sníženou o 5%.


Zobrazení přejatých cen a ostatních hodnot v CP

Hodnoty odvozené z nadřazeného CP se v ceníku zobrazují tzv. „zašedlé“. Platí to pro všechny ceníkové parametry – stav pokoje, pokoje k prodeji, ceny, min/max délky pobytu a restrikce na příjezdy a odjezdy.

Pokud změníte některou z těchto hodnot v nadřazeném CP, dojde k odpovídající změně i zde. Např:

  • Změna stavu prodeje na „zavřeno“ uzavře pokoj i v podřízeném CP
  • Změna restrikcí na délku pobytu se projeví i v podřízeném CP
  • Změna ceny se promítne do přepočítání ceny v podřízeném CP (s případnou aplikací slevy/příplatku z nastavení podřízeného CP).
  • Atp.

Jedinou výjimku, kdy se hodnoty neodvozují z nadřazeného CP naleznete popsanou níže.


Ruční úprava převzatých cen a ostatních hodnot v podřízeném CP

Převod cen do podřízeného CP jsme si vysvětlili a nyní si to o něco více zkomplikujeme.

V podřízeném CP můžete kdykoliv ručně upravovat jednotlivé převzaté hodnoty a ceny.

Tzn. Pokud chcete v podřízeném cenovém plánu jinou než automaticky odvozenou a vypočítanou cenu nebo jiné restrikce, stačí v ceníku pouze kliknout do příslušné hodnoty a např. cenu ručně přepsat (stejně tak je možné použít Hromadné nastavení).

Co se stane, když některou hodnotu změníte?

V tabulce bude odvozená („zašedlá“) hodnota nahrazena zadaným číslem, které už nebude šedé ale černé. Ručně zadané hodnoty (černé) již nejsou dále ovlivňovány ani přepisovány změnami v nadřazeném cenovém plánu.

Po uložení se nová hodnota začne používat pro podřízený cenový plán. Opět si to nejlépe vysvětlíme na příkladu:

  • Cena z nadřazeného CP je 100 Kč
  • Podřízený CP počítá s 20% slevou, tzn. Stejný pokoj se nabízí pouze za 80 Kč („zašedlá“ hodnota)
  • V podřízeném CP ručně změním cenu na 90 Kč (číslo zčerná – již se dále nedědí z nadřazeného CP). Tím pádem se pokoj nabízí za 90 Kč.
  • Pokud bych nyní změnil cenu v nadřazeném CP na 200 Kč, nedojde mi k automatické úpravě ceny v podřízeném CP na 160 Kč (20% sleva), ale pokoj se stále nabízí za ručně zadanou hodnotu 90 Kč.
  • Pokud bych se chtěl vrátit k automaticky vypočtené hodnotě, jednoduše mohu smazat ručně zadanou hodnotu a odvozená, „zašedlá“ cena se mi po uložení opět objeví v tabulce cen.

Výše uvedený příklad se týkal pouze nastavení cen, ale stejným způsobem vše funguje i pro restrikce a stav pokoje k prodeji.