fbpx

Nepropojené zámkové systémy

Nepropojené zámkové systémy

Setkáváme se i se situací, kdy má hoteliér již z minulosti nakoupené vlastní elektronické zámky/boxy na kód, které ale nejsou plně propojitelné s Previem.

I pro tuto variantu máme alternativní řešení. Nicméně kvůli chybějícímu propojení s Previem už se tato kombinace nedá považovat za „kompletní automatizaci“.

Vysvětlíme si proč.

Generování kódů ke dveřím / boxům

Přístupové kódy pro jednotlivé kliky / dveře / boxy s klíči jsou v tomto případě generovány přímo na daném zařízení nebo v rámci softwaru dodavatele zámkového řešení.

Vzhledem k „nepropojení“ na Previo je nezbytný lidský zásah. Ať už při generování jednotlivých kódů pro každou jednotlivou rezervaci, tak pro jejich přepsání do konkrétní rezervace v Previu.

Kód po vytvoření vložíte do rezervace ručně následujícím způsobem:

V této fázi si téměř žádnou práci neušetříte, což se ale nedá o zasílání kódů jednotlivým hostům.

Automatické zasílání kódů hostům

Ve chvíli, kdy je kód uložen v rezervaci v Previu, bude se hostům také zobrazovat v aplikaci My Alfred. Hosty je ale potřeba na tuto skutečnost upozornit a případně jim poslat kód i v rámci emailu nebo sms.

S tím už Vám Previo pomůže. Na výběr máte dvě varianty:

  • Kompletně automatické zasílání emailu a sms s pinem v den příjezdu.
  • Nastavení vlastní emailové kampaně, kde je potřeba nastavit určité proměnné, tak aby se hostovi v emailu propsal konkrétní kód od jeho pokoje / boxu s klíči.

Kompletní popis obou variant naleznete v samostatné sekci našeho manuálu.