fbpx

Rezervace na nesouvisle dostupný pokoj

Rezervace na nesouvisle dostupný pokoj

V menu Nastavení / Systém naleznete nastavení, které Vám pomůže s umístěním rezervací na plachtu pokud není jeden typ pokoje souvisle dostupný po celou délku rezervace („zuby na plachtě“). Podrobnější popis jednotlivých nastavení naleznete níže.

Fungování této funkce se liší pro nové rezervace z RESERVATION+ (popsáno níže) a pro rezervace z Previo Global (zahraniční portály).

Výchozí situace může vypadat následujícím způsobem. Máme tři pokoje dvoulůžkového typu s několika rezervacemi. Host si nyní chce udělat rezervaci na termín 1.8. – 11.8.2020. Dvoulůžkový pokoj máme pro každý jednotlivý den volný. Zároveň je ale pokoj č.2 volný pouze do 5.8. a pokoj č. 1 zase dostupný až od 5.8. Jeden konkrétní pokoj tedy pro hosta není dostupný po celou délku zamýšlené rezervace.

Podívejme se nyní na možné varianty řešení v závislosti na nastavení.


Rezervace nerozdělovat a uložit do stavu Waiting list (aneb manuální přeskládání stávajících rezervací a ruční umístění nové do plachty)

V první variantě nastavení se rezervace neumístí do plachty, resp. nebude rozdělena a umístěna na volné pokoje. Vy ji následně naleznete v přehledu rezervací ve stavu waiting list nebo na plachtě v postranním panelu v sekci Waiting list.

U RESERVATION+ příjde tato rezervace vždy jako nezávazná poptávka. Tzn. host nemá rezervaci potvrzenou nehledě na Vaše nastavení povolených platebních metod (a stavů pro uložení nové rezervace). Volná kapacita pokoje/pokojů nebude přijetím poptávky uzavřena k prodeji.

V emailu o vytvoření rezervace (který jde hostovi i Vám v kopii) je uvedeno, že se jedná o poptávku a že je nutné počkat na potvrzení rezervace ze strany ubytovatele.

Pro potvrzení rezervace využijte kontaktních údajů hosta, které naleznete v emailu nebo přímo v rezervaci.

Následně si nezapomeňte potvrzenou poptávku umístit na plachtu. Nejprve je však nutné manuálně přerovnat stávající rezervace a udělat místo pro novou. To může vypadat např. takto:

Poptávkovou rezervaci si pak najděte v přehledu rezervací nebo bočním waiting list panelu na plachtě a přesuňte si jí na uvolněný pokoj a změnte si její stav (na opce / potvrzeno / ubytován / ukončeno / jiné, tak aby se zobrazila na plachtě). Tím rezervaci umístíte na plachtu a zároveň uzavřete pokoj pro další rezervace.


Rezervace rozdělovat, host může být během pobytu přestěhován (aneb rezervace automaticky rozdělíme a umístíme do volných pokojů stejného typu)

Druhou variantou je automatika. Když bychom opět vycházeli z výchozího příkladu, host si rezervací vytvoří a ta se automaticky propíše do Previa a sama se rozdělí do volných pokojů.

O rozdělení rezervace budete informování také v emailu o vytvoření rezervace.

V rámci nastavení si můžete vybrat, zda se rozdělené rezervace budou ukládat do stavu Potvrzeno (zelená) nebo Jiné (fialová). Doporučujeme stav „Jiné“ pro lepší identifikaci rozdělených rezervací.

Zároveň je potřeba zmínit, že pokud máte v platebních metodách nastaveno, že se má rezervace uložit do stavu opce nebo waiting list, tak bude rezervace v tomto stavu také uložena navzdory výše uvedenému nastavení. (takto to může být např. u bankovního převodu, kde pro potvrzení rezervace čekate na peníze).

Výhodou rozdělování rezervací je to, že se Vám rezervace automaticky umístí do plachty a vy máte pro hosta jisté místo. Menší nevýhodou může být to, že pokud si před příjezdem hosta rezervace ručně nepřeskládáte, budete muset hosta v průběhu pobytu stěhovat z jednoho pokoje na druhý.