fbpx

Základní nastavení R+

Základní nastavení R+

Postup při implementaci:

 • Kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo napište na adresu info@previo.cz s tím, že máte o „booking engine Reservation +“ zájem.
 • Vyčkejte, než Vám potvrdíme, že jsme vám službu Reservation + aktivovali.
 • Následující zdrojový kód vložte do své webové prezentace:
<!-- Reservation PLUS start -->
<div class="previo-reservation-form">
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.cz/?hotId=123456" scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné parametry atributu SRC iframe:

 • hotId=123456 – ID Vašeho hotelu (zjistíte jej přímo v Previu v menu „Nápověda -> O aplikaci“)

Nepovinné parametry atributu SRC iframe:

Všeobecné parametry

 • lang=cs – označení jednotlivých jazykových mutací (cs = čeština, en = angličtina, de = němčina, ru = ruština, sk = slovenština, it = italština, fr = francouzština, es = španělština, pl = polština, da = dánština, zh = čínština)
 • currency=CZK – označení měny (CZK = česká koruna, USD = americký dolar, EUR = euro, GBP – britská libra, RUB – ruský rubl, PLN – polský zlotý, UAH – ukrajinská hřivna, HUF – maďarský forint)
 • showTabs=reservation-map – ponechá zobrazené pouze vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa, „checkin“ – online checkin, pokud je povolený v Previu, „cashcoupon“ – formulář k objenání poukazu na hodnotu, „hotels“ – seznam zařízení ve skupině hotelů). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.
 • hideTabs=stay-review-pricelist-occupancy – schová vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa, „checkin“ – online checkin, pokud je povolený v Previu, „hotels“ – seznam zařízení ve skupině hotelů). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.
 • theme= změna barevnosti šablony – možné šablony jsou: dark, orange, red, green, gray, bordo, brown, purple, theme01, darkblue, black, darkbrown, lightorange, darkgreen, lightgreen, wine, violet
 • hotelDetail=1 – ukáže v hlavičce detail hotelu (logo, název, základní služby, adresu, hodnocení, krátký popis hotelu a fotogalerii). Hodí se hlavně v případě, že zobrazujete formulář v novém okně, nebo pokud na něho odkazujete z jiných webů.
 • ga=UA-1234567-8 – kód účtu Google Analytics (Property ID) pro měření návštěvnosti.
 • showHotels=XXX-YYY, tímto parametrem lze omezit, které hotely ze skupiny se budou zobrazovat v záložce „Seznam zařízení“ a „Mapa“. Zá = doplňte číslo konkrétního Previo profilu a pokud chcete zobrazit více hotelů oddělte čísla pomlčkou. Např. takto: showHotels=730562-730700.

Parametry záložku Rezervace

 • guestFilter=1, aktivuje filtr na počet osob. Použitelné pouze dohromady s parametrem arrival (viz níže „nepovinné parametry iframe“). Pro konkrétní počty osob, lze doplnit parametry numberOfAdults=X a childAges=X-Y. Bez těchto parametrů budou vždy předvybrány dvě dospělé osoby.
 • showRoomType=546, zobrazí ve formuláři pouze požadované pokoje (ID pokojů), pro zadání více pokojů použijte pomlčku: showRoomType=12345-6543-8974
 • highlightRoomType=546, „zvýraznění jednoho konkrétního typu pokoje (546 nahraďte číslem typu pokoje). Vybraný pokoj bude přesunut na první místo v seznamu a automaticky budou rozbaleny ceny pro různé počty osob, nevratná cena atp.
 • discountCoupon=ABC2017, vyplní automaticky slevový kupón
 • expandServices=1, ve třetím kroku zobrazí seznam všech nabízených služeb (záložka „Vše“) a zároveň rozbalí a zobrazí obsah jednotlivých skupin služeb.
 • expandPrices=1 – automaticky rozbalit všechny pokoje a zobrazit ceny pro jednotlivé obsazenosti na 2. kroku rezervace

Parametry pro finální 4. krok rezervace

 • showGuestDetail=1, rozbalí formulář na doplnění údajů ke všem hostům v rezervaci na 4. kroku formuláře (bude zapracováno)
 • showNote=1, rozbalí poznámku ve 4. kroku rezervačního formuláře
 • mandatoryData=name-address-country-passport-visa – nastaví povinná pole u hostů ve třetím kroku objednávky. („name“ – celé jméno, „country“ – země, „address“ – kompletní adresa, „visa“ – vízum)
 • redirectUrl=http://www.mojedomena.cz/dekujeme-za-rezervaci – URL, na kterou bude přesměrován poslední krok rezervačního formuláře po odeslání objednávky.
  (Tento parametr můžete doplnit volitelným parametrem redirectType=iframe/parent. Přesměrovaná stránka se tak zobrazí v iframu nebo v celém okně prohlížeče. Pokud parametr nepoužijete, bude přesměrování provedeno automaticky v rámci iframu.)
  Jako jeho GET parametry bude posláno pole comIds – čísla právě vytvořených rezervací, API funkcemi (např. Hotels.searchBonuses) lze následně získat podrobné informace.

  • price – celková cena rezervace
  • currency – měna rezervace
  • arrival – datum příjezdu ve formatu YYYY-MM-DD
  • departure – datum odjezdu ve formatu YYYY-MM-DD
  • customerName – jméno kontaktní osoby
  • customerEmail – email kontaktní osoby

Parametry pro záložky ceník/obsazenost

 • pricelistType=seasons / pricelistType=rooms, ceník se automaticky zobrazuje ve variantě „rooms“ (kdy se vybírá pokoj pro zobrazení kalendáře) pokud máte více než 4 cenové sezóny do budoucnosti. Pokud použiteje parametr pricelistType=seasons nebo máte méně než 4 cenové sezóny do budoucna, ceník bude zobrazen jako tabulka s cenami všech pokojů, kde pouze vybíráte termín namísto typu pokoje pro zobrazení cen ubytování.
 • showOccupancyTabs=object/objectKind/object-objectKind – parametr určuje, které záložky se budou zobrazovat v sekci Obsazenost. Object je obsazenost konkrétních pokojů, objectKind obsazenost typů pokojů a při použití obou parametrů oddělených pomlčkou se zobrazí obě záložky.
 • drawOccupancyBy=object/objectKind – určuje, která záložka bude zobrazena jako výchozí v sekci Obsazenost. „object“ – po konkrétních pokojích“, „objectKind“ – dle druhů pokojů.

Parametry k balíčkům

 • showStays=12345, zobrazí pouze vybrané pobytové balíčky (podle ID balíčku), pro zadání více balíčků využijte pomlčku: showStays=123-456-789
 • stayPricesPerRoom=1, zobrazí balíčky účtované za pokoj (a jejich cenu) podle této logiky a nepřepočte cenu na osobu (tzn. zobrazí se nejnižší cena za celý pokoj, ne nejnižší cena dopočítaná za jednu osobu při objednávce balíčku)

Příklad použití nepovinných parametrů

Schování záložky obsazenosti a zobrazení formuláře v anglickém jazyku:

<!-- Reservation PLUS start -->
<div class="previo-reservation-form">
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.cz/?hotId=123456&lang=en&hideTabs=occupancy" scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné atributy iframe:

 • scrolling=“no“ – nezobrazovat scrollbary uvnitř elementu iframe (výška formuláře je upravována automaticky)
 • name=“previo-booking-iframe“ – název elementu iframe
 • id=“previo-booking-iframe“ – ID elementu iframe

Nepovinné atributy iframe:

 • width=“100%“ – nastavení šířky formuláře
 • height=“2000″ – nastavení výšky formuláře
 • frameborder=“0″ – rámeček elementu iframe
 • allowTransparency=“true“ – povolení průhlednosti elementu iframe
  Lze také předvyplnit formulář pomocí GET parametrů a přesměrovat uživatele na další kroky najednou:

Záložka Rezervace pro objednání konkrétního pokoje:
Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/?hotId=123456 s těmito parametry:

 • showRoomType=123 – ID druhu pokoje (povinný)
 • arrival=DD.MM.YYYY – datum nájezdu (volitelný, defaultně dnešek)
 • departure=DD.MM.YYYY – datum odjezdu (volitelný, defaultně o den později, něž datum nájezdu)

Záložka Balíčky pro objednání konkrétního pobytového balíčku:
Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/stay/?hotId=123456 s těmito parametry:

 • stayId=123 – ID balíčku (povinný)
 • arrival=DD.MM.YYYY – zobrazení kalendáře s předvybraným konkrétním dnem (volitelný, defaultně nejbližší možné)

Vlastní měření cílů / konverzí / retargetingu / a jiné

Awords a Sklik konverze a GA e-commerce transakce měří Previou automaticky. Pokud chcete měřit i jiné cíle jako je navštívení 2. kroku formuláře, dokončení rezervace, zjistitit jaké datum vyplnil klient na 1. kroku je možné využít jednoduchého předávání informací mezi iframem a webovou stránkou. Při přechodu z jednoho kroku na druhý posílá iframe do webové stránky volání metody reservationPlusStepEvent pokud taková metoda v parent stránce existuje, zavolá se, vč. parametrů, kde se dozvíte na jaký krok uživatel právě přešel a na 2. a 5. kroku navíc získáte doplňující informace o rezervaci (datum, cenu, číslo voucheru).

Vaše funkce může vypadat následovně:

/**
 * @param JSON reservationInfo
 */
function reservationPlusStepEvent(reservationInfo) {  
   values = JSON.parse(reservationInfo);

   // reservation was created
   if(values.step == 5) {
      // this will print available data to console
      console.log(values);
      // do some action
   }
}