fbpx

Rezervace

Rezervace

Před příjezdem

Vaši hosté mohou již před příjezdem využít tzv. online checkinu, neboli předvyplnění všech údajů o sobě a svých spolucestujících.

Tyto informace jsou po vyplnění propsány do ubytovacích karet konkrétních hostů v rezervaci v našem systému a hosté tak nemusejí po příjezdu všechny informace vyplňovat ručně.


V průběhu pobytu

Host má díky Alfredovi vždy přehled o své útratě. Svůj účet může kdykoliv zkontrolovat a zároveň má možnost vyrovnat svoji útratu, pokud hotel využívá online platební bránu integrovanou do Previa.

Po provedení online platby je v klientově rezervaci vytvořen doklad o provedené platbě a účet je kompletně zaplacen, o čemž je emailem informována i hotelová recepce.


Po odjezdu

V den odjezdu je v aplikaci zpřístupněna možnost vyplnit hodnocení pobytu. Host může vyjádřit svou (ne)spokojenost s rezervací a zveřejnit také textový komentář ke své recenzi.