fbpx

Rezervace

Rezervace

Před příjezdem

Vaši hosté mohou již před příjezdem využít tzv. online check-in, neboli předvyplnění všech údajů o sobě a svých spolucestujících.

Údaje je také možné elektronicky podepsat, přičemž podpis se ukládá do přílohy konkrétní rezervace a vytiskne se i na ubytovací kartu hosta.

Veškeré doplněné informace jsou automaticky propsané do ubytovacích karet konkrétních hostů v rezervaci v našem systému a po příjezdu již není nutné tyto informace doplňovat.


V průběhu pobytu

Host má díky Alfredovi vždy přehled o své útratě. Svůj účet může kdykoliv zkontrolovat a zároveň má možnost vyrovnat svoji útratu, pokud hotel využívá online platební bránu integrovanou do Previa.

Po provedení online platby je v klientově rezervaci vytvořen doklad o provedené platbě a účet je kompletně zaplacen, o čemž je emailem informována i hotelová recepce.