fbpx

Práce s hosty

Práce s hosty

Zadávání hostů

U každé rezervace můžete upravovat počty hostů (1), max však do plné kapacity aktuálně zvoleného pokoje. Pokud jste si upravovali nastavení kategorií hostů, můžete zde také přidávat hosty bez nároku na lůžko (obvykle malé děti) i nad rámec kapacity pokoje.

Hned vedle počtu hostů máte také tlačítko s tiskárnou (2), přes které můžete hostům vytisknout prázdné nebo již předvyplněné ubytovací karty k vyplnění a podpisu.

Kliknutím do kolonky Jméno a příjmení se Vám otevře našeptávač propojený na Vaši databázi hostů. Když začnete psát, našeptávač se „aktualizuje“ a nabídne Vám všechny výsledky, které odpovídají zadanému textu.

Pokud u Vás host již byl ubytovaný, jednoduše ho vyberte z našeptávače a všechny jeho vyplněné údaje budou automaticky propsány do rezervace.

Pokud host v databázi nemáte, jednoduše po dopsání jména zmáčkněte tlačítko Enter nebo klikněte na tlačítko +Nový host. První metodou zadáte pouze jméno. Kliknutím na tlačítko se Vám zároveň otevře karta hosta k dalšímu doplnění.


Vyplnění karty hosta

Veškeré údaje o jednotlivých hostech můžete doplnit po kliknutí na jméno nebo na žlutou ikonku tužky. Otevře se Vám následující karta hosta.

V kartě hosta funguje propojení data narození a věkového rozpětí kategorie hostů (které si můžete nastavit). Po zadání data narození se host automaticky zařadí do odpovídající věkové kategorie (dospělý, dítě, senior, atp.)

Za zmínku také stojí kolonka Štítky, kde si můžete hosta libovolně označit pro případné další pobyty. Štítek vytvoříte zapsáním názvu a potvrzením klávesou enter. U dalšího hosta se Vám již štítek bude nabízet v našeptávači.

Po přidání hosta se štítkem do rezervace jste na tuto skutečnost upozornění pop-up oknem a zároveň ikonou na konci řádku, kde si můžete štítky rychle zobrazit.

Údaje o hostech je také možné doplnit v rámci rychlého checkinu, kde zadáváte informace ke všem hostům v rezervaci najednou.


Změna hosta / pořadí hostů

Každý se někdy může překliknout, takže pokud zadáte do rezervace nesprávného hosta nemusíte panikařit.

Klikněte si na tlačítko s modrými šipkami Vyměnit hosta, čímž se Vám opět aktivuje textové pole s našeptávačem pro zadání jména a vy už vyberete hosta, kterého jste původně chtěli zadat.

POZOR – pokud již máte zadaného hosta a chcete ho změnit, určitě nerozklikávejte kartu aktuálně zadaného hosta a nepřepisujte zde uvedené údaje!

Tímto způsobem dojde k přepsání záznamu o původně zadaného hosta ve všech rezervacích, kde se vyskytoval, informacemi o novém hostovi.

Pořadí zadaných hostů můžete také měnit přes drag & drop. Jednoduše myší uchopíte řádek hosta a přetáhnete ho na jinou pozici. Tímto způsobem není možné měnit pořadí hostů bez nároku na lůžko.

Drag & drop je ideální např. v situaci, kdy máte vyplněné 3 hosty a zjistíte, že první z nich nakonec nepřijede. Jednoduše ho následně přesunete na poslední místo a snížíte celkový počet hostů, čímž dojde k jeho odstranění z rezervace.


Strava a účel pobytu

Pokud Váš hotel nabízí stravy, můžete je v detailu rezervace zadat pro každého jednotlivého hosta. Zobrazené možnosti vycházejí z povolených typů stravy v termínu konkrétní rezervace.

Zvolená strava se také propíše do denního reportu a zohlední v pokojovém účtu.

„Zaškrtávátko“ Rekreace určuje, zda host odvádí tzv. rekreační poplatek. U jednotlivých kategorií hostů si můžete nastavit, zda tento poplatek odvádějí. Zároveň je možné např. u dospělých, kteří přijeli služebně, zaškrtávátko Rekreace ručně odškrtnout, aby nedošlo k započítání poplatků u této rezervace.

Ve vedlejší kolonce pak můžete ještě upřesnit účel pobytu např. pro účely evidenční knihy.