fbpx

Přehledy - vysvětlení výpočtů

Přehledy – vysvětlení výpočtů

Pro začátek je potřeba definovat si některé pojmy, které jsou v níže uvedených vysvětleních použity.

 1. …z rezervací zobrazených na plachtě…. znamená rezervace ve stavech opce, potvrzeno, ubytován, zaplaceno a nezaplaceno. Nezapočítávají se tedy rezervace ve stavech waiting list, storno a no show.
 2. …v pokojích typu ubytování…. znamená všechny okoje, které spadají do kategorie Ubytování.
 3. …poměrná suma….. poměrové rozložení položky na každý jednotlivý den rezervace.
 4. …převedena do výchozí měny hotelu…. přepočteno nastaveným převodovým kurzem z ceníku

Počet hostů – dle národnosti

 • Cizinci – Součet hostů z rezervací zobrazených na plachtě a v pokojích typu ‘Ubytování’ s národností jinou, než je nastavená země (umístění) hotelu.
 • Domací hosté – Součet hostů z rezervací zobrazených na plachtě a v pokojích typu ‘Ubytování’ s národností stejnou jako země (umístění) hotelu.
 • Bez národnosti – Součet hostů z rezervací zobrazených na plachtě a v pokojích typu ‘Ubytování’ bez vyplněné národnosti.

Počet hostů (podle nastavených kategorií hostů)

 • Dospělí – Součet hostů z rezervací zobrazených na plachtě a v pokojích typu Ubytování v kategorii ‘Dospělí’.
 • Senior – Součet hostů z rezervací zobrazených na plachtě a v pokojích typu Ubytování v kategorii ‘Senior’.
 • Pro ostatní zadané kategorie hostů se aplikuje stejný výpočet

Statistika pokojů

 • Celkem pokojů – Počet všech pokojonocí pro pokoje typu Ubytování.
 • Obsazených pokojů – Počet všech obsazených pokojonocí pro provozy typu Ubytování. Obsazenost se bere pouze pro rezervace zobrazené na plachtě.
 • Volných pokojů – Počet všech volných pokojonocí pro provozy typu Ubytování.
 • Celkem zavřených pokojů – Počet pokojonocí v provozech Ubytování, které jsou uzavřené/zablokované stopkami. Pro historická data se používají historické údaje o uzavřených pokojích, pro budoucí termíny se vychází z pokojů uzavřených k aktuálnímu dni, kdy je přehled generován.
 • Počet přenocování hostů – Počet nocí, které hosté z rezervací zobrazených na plachtě přenocovali na provozech typu Ubytování.
 • % obsazenost – procentní vyjádření poměru mezi provozy typu Ubytování, které byly obsazeny rezervacemi zobrazenými na plachtě a celkovým počtem těchto provozů.
 • % obsazenost lůžek – procentní vyjádření poměru mezi počtem obsazených lůžek v provozech typu Ubytování, které byly obsazeny rezervacemi zobrazenými na plachtě a celkovým počtem těchto lůžek.
 • % obsazenost lůžek a přistýlek – procentní vyjádření poměru mezi počtem obsazených lůžek a přistýlek v provozech typu Ubytování, které byly obsazeny rezervacemi zobrazenými na plachtě a celkovým počtem těchto lůžek a přistýlek.

Počet příjezdu/odjezdů

 • Příjezdů – počet v daný den začínajících rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování.
 • Odjezdů – počet v daný den končících rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování.
 • Příjezdů hostů – počet hostů, kterým v daný den začíná rezervace zobrazená na plachtě pro provozy typu Ubytování.
 • Odjezdů hostů – počet hostů, kterým v daný den končí rezervace zobrazená na plachtě pro provozy typu Ubytování.

Počty a změny rezervací

 • Počet vytvořených rezervací – celkový počet v daný den/termín vytvořených rezervací zobrazených na plachtě na provozy typu Ubytování
 • Počet storen na tento termín – celkový počet stornovaných rezervací, které měli proběhnout v daném dnu/termínu
 • Počet rezervací ve WL – celkový počet rezervací na provozech typu Ubytování, které jsou ve stavu Waiting list a jejichž termín se kryje s filtrovaným datem/termínem
 • Počet rezervací v no-show – celkový počet rezervace na provozech typu Ubytování, které jsou ve stavu no-show a jejichž termín se kryje s filtrovaným datem/termínem.

Sumy hotelových účtů

 • Bez DPH – poměrově rozdělená suma všech hotelových účtů bez DPH z rezervací zobrazených na plachtě na provozech typu Ubytování v daném termínu. Ostatní měny jsou převedeny do výchozí pomocí nastaveného kurzu.
 • Včetně DPH – poměrově rozdělená suma všech hotelových účtů včetně DPH z rezervací zobrazených na plachtě na provozech typu Ubytování v daném termínu. Ostatní měny jsou převedeny do výchozí pomocí nastaveného kurzu.
 • Na osobu – poměrově rozdělená suma všech hotelových účtů včetně DPH z rezervací zobrazených na plachtě na provozech typu Ubytování, která je vydělena počtem ubytovaných hostů v daném termínu. Ostatní měny jsou převedeny do výchozí pomocí nastaveného kurzu.
 • Na pokoj – poměrově rozdělená suma všech hotelových účtů včetně DPH z rezervací zobrazených na plachtě na provozech typu Ubytování, která je vydělena počtem těchto provozů v daném termínu. Ostatní měny jsou převedeny do výchozí pomocí nastaveného kurzu.
 • REVPAR – poměrná suma z účtu bez DPH převedená do výchozí měny hotelu za celkový počet objektů typu pokoj za noc z rezervací na plachtě pro daný termín.
 • ADR – poměrná suma z účtu bez DPH převedená do výchozí měny hotelu vydělená počtem obsazených pokojů v daném termínu.

Platby

 • Bankovní převod – Součet všech plateb bankovním převodem vytvořených (zaplacených) v daném termínu. Platby převodem v jiné než výchozí měně jsou převedeny nastaveným kurzem do výchozí měny.
 • Platební karta – Součet všech plateb platební kartou vytvořených (zaplacených) v daném termínu. Platby kartou v jiné než výchozí měně jsou převedeny nastaveným kurzem do výchozí měny.
 • Hotově – Součet všech hotovostních plateb vytvořených (zaplacených) v daném termínu. – ** Hotovostní platby v jiné než výchozí měně jsou převedeny nastaveným kurzem do výchozí měny.

Hotelové účty dle typu

 • Ubytovací služby – poměrově rozdělená suma včetně DPH ze všech ubytovacích služeb v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.
 • Ubytovací služby bez DPH – poměrově rozdělená suma bez DPH ze všech ubytovacích služeb v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.
 • Rekreační poplatek – poměrově rozdělená suma včetně DPH ze všech rekreačních poplatků v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.
 • Sleva/příplatek – poměrově rozdělená suma včetně DPH ze všech slev a příplatků v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.
 • Strava – poměrově rozdělená suma včetně DPH ze všech druhů strav v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.
 • Ubytovací poplatek – poměrově rozdělená suma včetně DPH ze všech ubytovacích poplatků v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.
 • Sklad – poměrově rozdělená suma včetně DPH ze všech natížených skladových položek v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.
 • Ostatní – poměrově rozdělená suma včetně DPH ze všech ostatních položek (služby, ručně vytvořené položky, atp.) v hotelových účtech rezervací zobrazených na plachtě pro provozy typu Ubytování pro daný termín.

 • pro tyto položky je výpočtená suma bez DPH vypočtena na stejném principu jako v případě Ubytovacích služeb bez DPH