fbpx

Role

Role

Tato tabulka obsahuje seznam předdefinových rolí pro uživatele, resp. předdefinovaných sad uživatelských práv.

Každou roli můžete editovat přes pravé tlačítko se žlutou tužkou nebo případně smazat přes tlačítko s červeným křížkem. Novou roli můžete přidat vlevo nahoře nad tabulkou přes tlačítko se zeleným plus.

Celkem jsou zde k nastavení čtyři sekce:

Obecné – pouze název dané role pro následné přiřazení konkrétnímu uživateli


Moduly – výběr modulů/sekci v menu v horní liště v Previu, které budou přístupné pro danou roli. Mohu si zvolit libovolnou kombinaci přístupných modulů nebo případně zvolit předdefinované role Manažer/Recepční, které už mají přednastavené určité kombinace práv (které lze samozřejmě ještě doplnit ručním doklikáním dodatečných práv na jiné moduly).


Operace – zde už se jedná o nastavení práv na konkrétní akce/činnosti, které může uživatel v povolených modulech v Previu vykonat. Nastavení je rozděleno do tří záložek. Jsou to práva na práci s rezervacemi, práva na doklady a následně práva na veškeré další operace (např. evidenční kniha, databáze hostů, recenze, nastavení uživatelů, ceník atp.).

Opět zde mohu vycházet z předdefinovaných rolí Manažer/Recepční a další práva případně ručně doplnit.

Samotná uživatelská práva jsou nyní mnohem detailněji členěna. V sekci Rezervace je např. uživatelům možné nastavit to, že k rezervacím v některých zvolených stavech nebudou mít vůbec přístup (resp. ani je nebudou moci vytvářet). Je možné využít např. v situaci, kdy nechcete, aby recepce dále zasahovala do již ukončených a odbydlených rezervací, kdy jednoduše odeberete práva na práci s rezervacemi ve stavu Ukončeno.

Dále je možné limitovat práci s položkami v hotelovém účtu. Uživatel např. již nemusí být schopný vytvořit novou vlastní položku. Pokud chce do účtu něco přidat musí vždy zvolit z našeptávače nadefinovaných služeb/drobného prodeje atp.

Důležité právo v této sekci je možnost zobrazení informací o kreditní kartě v detailu rezervace. Doporučujeme tyto údaje zpřístupnit pouze kompetentním pracovníkům, kteří např. provádějí předautorizace atp.

V druhé záložce Doklady je členění práv také podrobnější. Je možné dané roli povolit pracovat např. pouze s některými druhy dokladů. Mohu tedy recepci např. kompletně „zakázat“ tvorbu dobropisů, včetně jakékoliv jejich další editace (viz printscreen níže). Zároveň mohu např. zakázat zpětnou editaci konkrétních typů dokladů – recepce sice může vystavit nový doklad, ale nemůže ho pak již zpětně editovat a měnit.

Poslední sekce Ostatní už se vztahuje k akcím, které je možné provést v jiných povolených modulech. Jak už bylo zmíněno – může se jedna např. o nastavení cen, práva na práci s platbami v pokladně, tvorba a práce se skladovými položkami, vytváření a editace domovních knih cizinců atp.

POZOR – Nezapomeňte pro každou uživatelskou roli vždy nastavit práva jak na MODULY tak na OPERACE. Pokud budu mít nastavená práva pouze na moduly, tak se sice uživatel s danou rolí dostane do jednotlivých sekcí v Previu, ale nebude schopný jakkoliv s touto sekcí pracovat.


Povolené IP (adresy) – přes poslední záložku je možné omezit dané roli možnosti přihlášení z konkrétních IP adres. Nejčastěji využíváno např. pro „nepravidelné“ zaměstnance/brigádníky, kterým je tímto způsobem zakázáno přihlašovat se do Previa např. z domova. Přihlášení je následně možné provést pouze ze zadaných IP adres, což většinou bývá právě IP adresa, ze které se daný uživatel přihlašuje přímo z ubytovacího zařízení.


Slot Online Bandarsloto casino88 Slot Gacor Situs Slot88 Terpercaya Situs Slot Deposit Dana Slot Gacor Gampang Maxwin Slot777 Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot123 Slot303 Slot Gacor Server Thailand Megawin