fbpx

Systém

Systém

Tato poslední sekce Vás nasměruje do všeobecného nastavení systému, do kterého se dostanete i přes tlačítko s ozubeným kolem z plachty rezervací.


Obecné

 • Uhrazenost rezervace – uhrazenost rezervace se řídí saldem rezervace, ale je možné si zvolit, že uhrazenost rezervace bude nutné ručně překliknout v detailu konkrétní rezervace nehledě na saldo dané rezervace.
 • Výchozí nastavení přepočtu hotelových účtu – volba, zda při např. prodloužení rezervace chcete účet rezervace přepočítat automaticky nebo tento přepočet ještě ručně potvrdit nebo zda se účet při změnách nebude automaticky přepočítávat vůbec a veškeré přepočty bude nutné provést manuálně. Zároveň můžete vybrat, zda chcete, aby se přepočítávaly pouze ručně vytvořené rezervace, online rezervace nebo všechny. VIDEO ZDE
 • Způsob umisťování rezervace – ve výchozím nastavení se rezervace z online zdrojů umísťují podle pořadí pokojů v konkrétní kategorii. Druhou alternativou je zde rovnoměrné obsazování pokojů stejného typu podle jejich dlouhodobé obsazenosti. Tím pádem by se všechny pokoje měly „opotřebovávat“ rovnoměrně.
 • Způsob umísťování rezervací pro případ, kdy pokoj není souvisle dostupný pro celou délku rezervace – tato funkce funguje s menšími rozdíly jak pro Previo Global (zahraniční rezervační portály), tak pro rezervační formulář RESERVATION+. Můžete si vybrat, zda se v případě, že není souvisle dostupný pokoj rezervace umístí do stavu Waiting list a je nutné jí ručně zanést na plachtu (přičemž pro Global rezervace je rezervace vždy závazná a pro RESERVATION+ rezervace se vždy jedná pouze o poptávku, kterou je nutné potvrdit) nebo zda se má rezervace rozdělit do volných pokojů stejného typu (POZOR pokud si rezervace následně nepřerovnáte, bude nutné hosta v průběhu pobytu stěhovat).
  V samostatných podstránkách naleznete kompletní info o této funkci pro RESERVATION+ a Previo Global.
 • Přepínání rezervace do jiného stavu po určitém čase – rezervace, které nejsou v určitém stavu X hodin po příjezdu budou automaticky přepnuty do jiného stavu.
 • Jazyk hotelového účtu – v jakém jazyce budou automatické položky (ubytování, poplatky, atp.) vloženy do hotelového účtu.
 • Název ubytovací služby obsahuje – vyberte, zda chcete v automatické položce ubytovacích služeb zobrazovat název typu pokoje, konkrétního pokoje nebo žádnou informaci.
 • Expirace opcí – jaké bude výchozí časové nastavení pro nové rezervace ve stavu opce.

Voucher (číslování rezervací)

 • Číslování voucheru – nastavte jakým způsobem budou Vaše rezervace číslovány (prefix, počet čísel, atp.)
 • Zasílání voucheru a další nastavení – nastavení pro generování a zasílání voucheru emailem (předmět a text emailu, výchozí obsah voucheru, více informací, atp.). Do voucheru je možné zahrnout třetí stranu s detailními informace o objednaném pokoji (vybavení, popisky, fotogalerie).
 • Zálohové platby – voucher může také obsahovat informaci o vyžadované záloze. Zároveň je zde možné nastavit, zda se zároveň bude vystavovat zálohový list.

V druhé záložce tohoto nastavení pak můžete upravit číslování minutových/hodinových rezervací nebo případně pro tyto rezervace využít výše uvedené číslování.