fbpx

Uzávěrka

Uzávěrka pokladny

Pokladní knihu lze v libovolný moment uzamknout provedením Uzávěrky pokladny. Všechny hotovostní operace až do okamžiku uzavření pokladny budou zahrnuty do uzávěrky (pokud již nejsou v uzávěrce předchozí). Uzávěrka je zaznamenána (uložena) a je možné k ní vytisknout Předávací protokol. Je tedy ideálním nástrojem, který využijete při předávání jednotlivých směn na recepci.

Kaskádové uzamčení funguje tímto způsobem:

  • Platby uzamčené uzávěrkou pokladny není již možné v Previu smazat.
  • Doklady, ke kterým se váže platba, která je uzamčená uzávěrkou pokladny, není možné smazat ani změnit. (Toto platí i pro pouze částečně uhrazený doklad).

1) Přebírající – při uzávěrce je třeba vybrat přebírající osobu (typicky recepční nastupující na další směnu). Předávající osobou je automaticky nastaven uživatel, který danou uzávěrku vytváří.

2) Je skutečně – účetní stav pokladny v Previu nemusí sedět na halíř přesně s bankovkami v „šuplíku“ na recepci. Chybou recepčního nebo naopak přijetím spropitného se může stav lišit a rozdíl je možné zaznamenat do předávacího protokolu.

V předávacím protokolu jsou dále níže uvedeny všechny pohyby skladových položek, které proběhly od poslední uzávěrky.