fbpx

VERZE - Co je nového

VERZE – Co je nového

Verze v8.2.16

11. 1. 2022

 • #31209 – Skupinové rezervace je možné vytvářet tažením myší na plachtě nebo několikanásobným tažením s držením klávesy ctrl.
 • #32012 – Přidání možnosti nahrát bezinfekčnost přes Alfreda (+související nastavení v previu).
 • #30701 – V rámci rezervace je možné zadat rozdílné časy příjezdů/odjezdů pro jednotlivé hosty.
 • Přidána možnost vygenerovat odkaz na vyplnění check-inu z Alfreda pro jednotlivé hosty a možnost jeho nasdílení.
 • Nová verze mobilní Housekeeping aplikace. Aplikace funguje ve webovém prohlížeči (již se nestahuje) a je k dispozici na housekeeping.previo.cz.
 • #32016 – Rozšíření upozornění na možný overbook kvůli neusazeným floating rezervacím. Přidána tabulka s informacemi o nepřiřazených rezervacích + ve výběru pokojů u nové rezervace je vidět ikona informující, že pokoj je již plně obsazen.
 • #31969 – Evidenční knihu je možné vytvořit pouze pro vyplněné záznamy o hostech (bez prázdných, nevyplněných hostů).
 • #31725 – Při přidání nové firemní rezervace do skupiny je jí automaticky přiřazen odpovídající firemní cenový plán.
 • #30912 – Přidání informace o uživateli, který platbu vystavil, do exportu plateb v xls.
 • #29787 – (R+)Přejmenování cestujících na hosty v prvním kroku R+.
 • #31272 – Reporty obsazenost/rezervace/přehledy je možné vytvářet i po typech pokojů a podle stavů rezervace – dodělávky.
 • #31823 – (APP)Oprava nechtěné změny měny v rezervaci při přidání poznámky.
 • #32176 – (X)Stát hosta v nové HK aplikaci.
 • #29638 – (X)Notifikace pro housekeeping aplikaci.
 • #32103 – (X)Přepis okna nápověda do nového designu.
 • #31964 – (X)Ve výběru data se nezobrazuje čas v případě, kdy používám filtry, které s přesným časem nepracují.
 • #31817 – (X)Při kopírování rezervace nedojde ke zkopírování systémové poznámky.
 • #31948 – (X)Oprava starého loga v ubytovací kartě hosta plus několik menších úprav.

Verze v8.2.15

16. 12. 2021

 • #32058 – Dodělávky nového denního přehledu – přidání možnosti generovat přehled na konkrétní datum.
 • #31272 – Reporty obsazenost/rezervace/přehledy je možné vytvářet i po typech pokojů a podle stavů rezervace.
 • #32007 – Zrychlení vyhledávání na plachtě rezervací.
 • #32000 – Při přepočtu účtu do jiné měny je zobrazena finální částka účtu po provedení přepočtu.
 • #32098 – V případě, že není vytvořena sada denního přehledu, automaticky se otevře tvorba nové.
 • #31647 – V editaci stravového plánu jsou vidět navázané cenové plány.
 • #30110 – Tabulka nastavení strav obsahuje informaci o výchozím nastaveném typu stravy.
 • #28162 – Přidání filtrů do modulu Slevy a příplatky.
 • #28777 – Do činnosti uživatelů byla přidána informace o změně cenového plánu u rezervace.
 • #25255 – Přidána možnost zadat více intervalů otevíracích hodin u minutových provozů.
 • #31977 – (X)Oprava uživatelských práv, kdy bylo možné měnit restrikce přes pravé tlačítko z ceníku, i když na to uživatel neměl právo.
 • #31906 – (X)Oprava zadávání ceny s desetinnými místy, pokud mám Previo zobrazené v češtině.
 • #31830 – (X)Úprava v reportech, aby se všude nezobrazovaly i % hodnoty + oprava popisků grafů.
 • #31968 – (X)Oprava zobrazení kompletní (alternativní) adresy pokoje ve voucheru.
 • #31971 – (X)Oprava proměnné s Alfred přístupovým kódem v rámci Mailingu pro skupinové rezervace.
 • #32100 – (X)Oprava tvorby rezervace na základě poukazu.
 • #31865 – (X)Webové sekce přepsány do nového designu.

Verze v8.2.14

1. 12. 2021

 • #31175 – Nová verze denního přehledu – sady denních přehledů, automatické odesílání na email, formát XLS, přístupové piny atp.
 • #30367 – Přidáno upozornění při vytváření rezervace v případě, kdy je pokoj již obsazen např. floating rezervací.
 • #31482 – Dárk mód pro RESERVATION+ (varianty pro použití v parametru theme=darkmode-gold, darkmode-cyan, darkmode-gray, darkmode-pink, darkmode-blue, darkmode-orange, darkmode-green)
 • #30429 – (X)Znovuzprovoznění notifikací pro recepční mobilní aplikaci.
 • #31654 – Funkce na kopírování existujících cenových šablon.
 • #26594 – Přidán našeptávač na doplnění adresy.
 • #31882 – Přidán typ pokoje „molo“.
 • #31798 – V denním přehledu je možné vytisknout i vstupní pin kódy.
 • #31785 – (X)Menší opravy v evidenční knize – řazení a chybějící číslo popisné pokud není zadaný název ulice.
 • #31601 – (X)Oprava načítání služby účtované za osobu / noc.
 • #31861 – (X)Oprava chyby se zrušením měny, která je používána pro CHM.
 • #31499 – (X)Oprava balíčky – správné započtení položek pobytových poplatků při rozpadání balíčků.
 • #31343 – (x)Oprava částky dokladu v náhledu emailu při odesílání.
 • #31881 – (X)Oprava zobrazení čísla pokoje při otevření karty hosta z evidenční knihy.
 • #31872 – (X)Přidání upozornění na možné změny v datech v manažerských reportech při mazání pokoje.
 • #31869 – (X)Oprava chyby při změně pořadí položky balíčku na účtu pokoje.
 • #31850 – (X)Změna nesprávného překladu Alfred (Check-out nelze provést).
 • #31871 – (X)Oprava různého zobrazení dokladu při tisku ze dvou různých míst.
 • #31841 – (X)Oprava přidávání chyby při přidávání rezervací do skupiny kvůli poznámkám.
 • #31806 – (X)Vystavení dokladu na předautorizaci z platební brány se vždy řídí vybraným dokladem při dokončení předautorizace (ne podle dokladu z nastavení Alfreda).
 • #31801 – (X)Oprava stat.reportu pro SK.
 • #31914 – (x)Aktualizace textu při zapnutí módu online rezervací.
 • #26979 – (X)Oprava možnosti změny expirace opce při vystavování dokladu.
 • #31929 – (X)Oprava zobrazení varování na nelogicky nastavený min.stay.
 • #31920 – (X)Nesprávné DPH v tisku pokojového účtu.
 • #31753 – (X)Manažerské reporty – oprava průměrných hodnot bez DPH a několik dalších oprav.

Verze v8.2.13

18. 11. 2021

 • #31519 – Aktualizace názvu „modrých“ položek v účtu při změně termínu rezervace (bez přepočítání účtu).
 • #31620 – Nová proměnná v modulu mailing, která představuje odkaz na vyplnění recenze.
 • #30593 – Vráceny kontakty k Previo partnerům do sekce Rezervační systémy + seznam portálů pod master partnerem.
 • #11538 – Přidána možnost nastavit výchozí stát hosta a také možnost „nezadáno“.
 • #31098 – Přidána možnost deaktivovat si automatické změny stavu rezervace na základě vystavení dokladu (např. vystavení faktury automaticky nastavilo stav rezervace na opce, pokud již rezervace nebyla ve stavu ubytován atp.).
 • #31829 – Přidání možnosti zvýšení ceny v hromadném nastavení, pokud už mám v okně hodnoty zadané (např. zkopírované z jiného termínu a navíc bych je chtěl ještě zvýšit o 20%).
 • #24964 – Pokud má pokoj nastavenou alternativní adresu bude se ve voucheru zobrazovat fotografie z galerie přiřazené tomuto pokoji, místo první fotografie z profilové galerie celého profilu (pro apartmánové provozy na různých adresách).
 • #26329 – Evidenční knihu je možné vytvářet pouze pro vybrané pokoje (např. pro apartmány na různých adresách v rámci jednoho profilu).
 • #30895 – Import plateb z bankovnictví počítá i s uhrazenými zálohami na dokladu. Tzn. napáruje i doplatek faktury s již přiřazeným zálohovým dokladem, pokud odpovídá částka a VS.
 • #30818 – Do datového filtru dokladů byl přidán i čas.
 • #29082 – (ALF)Systémové zaslání PINu – stanovení podmínek pro zaslání a detaily samotné zprávy s pinem
 • #31451 – (X)Odstranění možnosti „bez stravy“ u nastavení strav „součástí ubytování je tato jediná strava“
 • #31945 – (X)Oprava tisku dokladů pokud byly v poznámce některé speciální znaky.
 • #27708 – (X)Zvýraznění data, kde jsem aktuálně najetý myší na plachtě.
 • #27022 – (X)Úpravy v seznamu služeb a zobrazení strav pokud jsou v ceně v R+.
 • #30596 – (X)Vrácení rezervačního emailu do nastavení kontaktů hotelu.
 • #31862 – (X)Oprava fungování mailingové parametru „zaplaceno“ pro skupinové rezervace.
 • #31715 – (X)Oprava formátu data v potvrzovacím emailu od Alfreda.
 • #30400 – (X)Zobrazení informace o odvozených cenových plánech v seznamu CP.
 • #31513 – (X)Pokoje typu „ostatní-dny“ nevstupují do platby v Alfredovi.
 • #31706 – (X)Oprava zvýraznění provedené předautorizace v účtu rezervace.
 • #31709 – (X)Oprava mizení rastru v účtu rezervace při jejím přeuložení při vystavení dokladu.
 • #31759 – (X)Oprava mizení textu úkolu při editaci data, do kdy se má uzavřít.
 • #31588 – (X)Textová úprava ve voucheru pokud je datum check-inu zadáno pouze OD.
 • #31674 – (X)Oprava chybějící poznámky v historii rezervace při prvotním uložení rezervace bez poznámky a jejím následném doplnění.
 • #31721 – (X)Zvětšení okna HTML editoru v popiscích.
 • #31843 – (X)Oprava zobrazení znaku ‚ při tisku PDF dokumentů na více místech.
 • #28290 – (X)Oprava situace, kdy je logo v PNG s transparentním pozadí a nelze vytisknout evidenční knihu hostů
 • #31828 – (X)Oprava přidání služby přímo do dokladu a propsání její předkontace a členění DPH.
 • #29359 – (X)Změna textu tlačítka pro výběr v R+ při účtování za pokoj.
 • #28715 – (x)Předautorizace přes terminál se znovu nezapočítává do již vyfakturovaných položek.
 • #31855 – (X)Oprava zobrazení volných termínů v záložce Seznamu zařízení v R+.
 • #31814 – (X)Oprava propsání správného členění DPH a předkontace pro služby objednané z Alfreda v účtu pokoje.
 • #28775 – (X)Oprava zobrazení velikosti slevy/příplatku v absolutní hodnotě v záznamu v činnosti uživatelů.
 • #31653 – (X)Nastavení skladových položek přesunuto do jednoho okna.
 • #31730 – (X)Chyba při tisku větší faktury z detailu dokladu.
 • #31680 – (x)Oprava funkce kopírování rezervací na pokojích typu „Ostatní-dny“.
 • #31781 – (X)Doplnění informací k nastavení načítání náhledů rezervace v plachtě.
 • #31668 – (X)Přidána možnost editace starých a již neplatných sad poplatků.

Verze v8.2.12

2. 11. 2021

Verze v8.2.10 + v8.2.11

14. 10. 2021

 • #24292 – Rozšíření exportů drobného prodeje o součty a sloupce s popisem a sazbou DPH pro jednotlivé skladové transakce.
 • #29270 – Přidání editovatelných sloupců rastr/předkontace/členění DPH do tabulky účtu pokoje a do okna tvorby/editace dokladu.
 • #31206 – Přidání oblíbených filtrů do přehledu dokladů.
 • #15901 – Přidána možnost nastavit FB a Instagramu v kontaktech – odkazy se pak propisují do patičky emailů a automaticky se předvyplní do mailingového bloku se sociálními sítěmi.
 • #29938 – Označení předautorizace/platby na terminálu v přehledu dokladů (podobně jako u online plateb).
 • #28618 – Změna výchozího filtrování v přehledu dokladů z „data splatnosti“ na „datum vystavení“.
 • #31005 – Přidána možnost volby měny v reportu poplatků.
 • #31376 – Přehled rezervací obsahuje nový filtr na „zdroj rezervace“.
 • #30009 – Export dokladů do XLS obsahuje nově i sloupec s názvem pokoje, kde byl doklad vystaven.
 • #31540 – (CHM)Oprava přepočítání služeb na účtu pokud z CHM přijde změna ceny rezervace, která už byla převedena do jiné než původní měny.
 • #31530 – (X)Zrušení možnosti výběru buněk ceníku v mobilním zařízení + zrušena možnost editace počtu pokojů k prodeji na mobilu.
 • #31640 – (X)Oprava tisku některých speciálních znaků (&, „“) v PDF a na dalších místech v systému.
 • #31522 – (X)Manažerské reporty – špatné zobrazení procent a grafické chyby.
 • #26804 – (X)Doplnění chybějící ikony otazníku s hintem u obchodních podmínek ve 4.kroku R+.
 • #27291 – (X)Menší vylepšení v zobrazení pobytových balíčků v R+.
 • #31291 – (X)Oprava chyby při opakovaném pokusu o zaplacení přes online platební bránu ČSOB.
 • #31449 – (X)Oprava textace ve filtru na počet osob v R+.
 • #31586 – (X)Oprava počtu strav v denním přehledu, kde bylo číslo uměle navýšeno v případě, kdy byl denní přehled vygenerován s více poznámkami.
 • #31630 – (X)Oprava chyby chyby při ukládání nastavení modulu Měny a kurzy.
 • #31448 – (X)Úprava zobrazení hotelDetail=1 pokud není nahrané logo hotelu.
 • #31377 – (X)Sjednocení možností přiřazení položek ve skupinovém účtu na různé pokoje s oknem přesunu položek mezi účty.
 • #31633 – (X)Odznačení buněk v ceníku po provedení hromadné editace přes pravé tlačítko.
 • #31524 – (X)Oprava zamrznutí ceníku při vybraném sloupečku a zároveň změně termínu.
 • #31521 – (X)Seznam přebírajících uživatelů při tvorbě uzávěrky zobrazuje pouze aktivní uživatele.
 • #31505 – (X)Skrytí tlačítka pro předautorizaci – zobrazí se pouze pokud mám napojený terminál nebo povolenou předautorizaci na platební bráně (obojí pouze od ČSOB).
 • #31495 – (X)Nesprávná cena balíčku a nezobrazené poplatky v potvrzovacím emailu.
 • #31699 – (X)Oprava zdvojení ceny dárkového poukazu na pobyt. balíček bez termínu.
 • #31628 – (X)V kartě hosta je po doplnění jména nutné zmáčknout mezerník 2x, aby se výběr přesunul do pole příjmení.
 • #31511 – (X)Pokud je v rezervaci jen poznámka recepce, otevře se rovnou její záložka pro další editaci (místo okna všech poznámek).
 • #31490 – (X)Oprava započítávání strav z nepřiřazených rezervací do Přehledů.
 • #31484 – (X)Při prázdném státním občanství se číslo víza netváří jako povinný údaj.
 • #31455 – (X)Oprava tisku hromadné ubytovací karty s podpisy hostů – rozbité stránkování.
 • #31124 – (X)Oprava přiřazení rezervace z bočního panelu, kdy zmizel hint, poznámka a účet se přepočítal i v případě, kdy byl uzamčený.
 • #30537 – (X)Změna výběru zaškrtnutých pokojů při volbě „zobrazit zavřené pokoje“ při tvorbě skupinovky.

Verze v8.2.9

30. 9. 2021

 • #31374 – Rozšíření informací v tisku hotelového účtu – přidán rozpad DPH, tabulka se součtem podle rastrů a informace o platbách a saldu.
 • #30755 – (ALF)Přidání checkboxu na souhlas s obchodními podmínkami hotelu v online check-inu přes Alfreda.
 • #30327 – Nastavení webu předěláno do extjs.
 • #31404 – Přidána možnost rozkopírovat cenový vzorec podobně jako fixně zadanou cenu v hromadném nastavení.
 • #31402 – Oprava situace, kdy má host nastaveno v detailu rezervace, že neuplatňuje poplatek z pobytu a dám jeho odjezd, uplatnění poplatku se zaškrtne zpět.
 • #28538 – Do administrace webových stránek byl přidán nový HTML editor.
 • #31350 – Po najetí myši na šablonu v ceníku se v hintu zobrazí její celý název.
 • #28544 – (X)Oprava kopírování sezón v balíčku, který ještě nebyl uložen.
 • #25416 – (X)Firefox a novinky na webu – nebylo možné zadat text a perex.
 • #27772 – (X)Úprava designu o neprovedené platbě z Alfreda.
 • #31467 – (X)Oprava hintu u tlačítka s novým výkazem pro ČSU.
 • #31412 – (X)Odstranění souhrnného sloupečku „ostatní“ v reportech.
 • #31055 – (X)Oprava chyby, kdy nebylo možné uložit mailingovou kampaň po smazání jedné z jazykových verzí.
 • #31456 – (X)Oprava zobrazení správné měny pokud má doklad přiřazenou platbu v jiné měně než v jaké je vystavený.
 • #31446 – (X)Zrušení tlačítka pro předautorizaci u hotelů, které mají jen platební bránu a nemají terminál.
 • #31426 – (X)Oprava uložení dvou Slevomat rezervací přes sebe.
 • #31417 – (X)Hint závady v plachtě zobrazí všechny „aktivní“ závady na daném pokoji.
 • #31361 – (X)Statistický report SK – počet prevazdkových dnů mění i počet pokojů – opraveno.
 • #28233 – (X) Sjednocení nastavení webu a přepsání do Ext7
 • #31284 – (X)Ukončení funkce na rozdělování rezervací.
 • #31481 – (X)Oprava celkové částky rezervace v tisku účtu pro jednu rezervaci ze skupiny.
 • #29639 – (X)Oprava stravy v hlavičce R+ při parametru hotelDetail=1

Verze v8.2.8

13. 9. 2021

Verze v8.2.7

26. 8. 2021

Verze v8.2.5 + v8.2.6

17. 8. 2021

 • #30511 – Přidán nový „blok“ do mailingu, kde je možné vložit odkazy na sociální sítě hotelu (sekce Patička).
 • #31159 – Při sloučení položek v účtu rezervace je možné zobrazit i detail/obsah sloučené položky (např. poplatky, stravy, atp).
 • #31121 – V přehledu dokladů je přidán přesný čas vystavení dokladu na minuty a vteřiny.
 • #31024 – Rezervace s virtuální kartou jsou označeny jako „platba na OTA“.
 • #28389 – Přidáno upozornění na nemožnost provedení předautorizace pokud na účtu nejsou žádné položky nebo je už vše vyfakturováno na jiných dokladech.
 • #29855 – Revenue management – zrušení podmínky pro aplikaci nejvýhodnější slevy/příplatku pro hosta. Vždy se aplikuje ta nejpřesnější podmínka bez ohledu na výhodnost slevy/příplatku.
 • #16119 – Slevový kupón je možné nastavit i na poplatky z pobytu a tím pádem je možné udělat opravdu 100% slevový kupón.
 • #30483 – Úprava a zpřehlednění zobrazení uhrazenosti v detailu rezervace.
 • #31172 – Finální oprava zobrazení menu pod tlačítkem s „okem“ v ceníku na mobilu.

Verze v8.2.4

27. 7. 2021

Verze v8.2.3

15. 7. 2021

 • #28726 – Přidána možnost hromadného nastavení cen pro významné dny.
 • #28924 – (R+)Přidán parametr numOfGuests=min/max/číslo pro zobrazení počtu osob v záložce Ceník.
 • #30738 – (R+)Nový parametr pro skrytí vyprodaných/uzavřených kategorií pokojů v R+ &hideSoldRooms=1
 • #29152 – Oprava uložení rezervace s nulovým počtem hostů – odebraní hosté dále nejsou započítávání.
 • #22107 – Chyba v přesouvání položek na účet skupiny, pokud je v jiné měně – sleva zůstane nezměněná
 • #25959 – Oprava přesunu položek ze skupinového účtu na pokojový účet v případě rozdílných měn.
 • #30626 – Oprava správného propsání VS z online platby do DPZ.
 • #30531 – Import plateb z bankovnictví nenapáruje platby a zobrazí upozornění na rezervace ve stavu storno/noshow.
 • #30406 – Nová šablona pro narozeninovou a děkovnou mailingovou kampaň.
 • #23911 – Potvrzení o rezervaci z R+ pro hoteliéra jde vždy v jazyce hotelu a ne v jazyce hosta.
 • #30740 – Oprava filtru služeb podle DPH sazby.
 • #30810 – Oprava celkové částky prodejky se započteným poukazem při tisku ve formátu 80mm paragon.

Verze v8.2.2

8.7. 2021

Verze v8.2.1

15. 6. 2021

 • Rozšíření Přehledů v manažerských reportech
 • #29969 – Integrace na Sněžník Pass
 • #30452 – (R+)R+ je možné vložit do webu ve formě lightboxu.
 • #30426 – Úprava exportu dokladů do PDF – zvýšení limitu na 100 a odstranění prefixu v názvu.
 • #30325 – Sjednocení výběru plánů v ceníku strav a nastavení platebních metod jako v nastavení cen.
 • #30135 – Parametr „Platba na fakturu“ se při kopírování rezervace nově zkopíruje.
 • #30373 – Ceník – v hromadném nastavení by měly být aktivní pouze aktuálně zobrazené hodnoty/parametry.
 • #29819 – Přidán sloupeček do Úklidu s informací o přiřazeném uživateli.
 • #30285 – Přizpůsobení okna hromadného nastavení cen podle rozlišení uživatele.
 • #30398 – Do nastavení „poukazů“ přidáno info, že online prodané dárkové poukazy mají vždy náhodné číslování.
 • #30699 – ISDOC obsahuje info o nadřazeném dokladu (číslo a typ).

Verze v8.2.0

1. 6. 2021

 • Nové okno skupinové rezervace – sjednocení záložek s detailem rezervace a seznamem pokojů (+související výhody jako možnost rychlého přidávání dalších rezervací do skupiny, hromadné mazání rezervací atp.).
 • Nový způsob řešení rezervací, které příjdou do zubů na plachtě (místo do waiting listu je rezervace uložena jako nepřiřazená).
 • Nová verze nepřiřazených rezervací – nastavení, kdy jsou nové rezervace ukládány jako nepřiřazené, tzn. nejsou zatím přiřazeny na konkrétní pokoj v rámci rezervované kategorie pokoje a čekají na tzv. usazení/přiřazení. Nepřiřazené rezervace jsou započítávány do obsazenosti.
 • Předělaná „Plachta volných pokojů“, kde je lépe vidět obsazenost, počty různých typů rezervací a případně i překročení kapacity pokojů.
 • #30313 – Úprava vytváření rezervace na základě dárkového poukazu na balíček – do účtu rezervace se vloží položka balíčku.
 • #30382 – RESERVATION+ Oprava rozbitého našeptávače údajů z prohlížeče při zadání kontaktních údajů – zdvojené jméno v obou kolonkách.
 • #29914 – Ve skupinovce v okně pro přesun položek je vidět stav fakturace a uhrazenosti.
 • #29277 – Přesunout nastavení systému do samostatného modulu.
 • #29735 – Historie rezervací v detailu hosta je seřazena od nejaktuálnějších pobytů.
 • #30273 – U minutových rezervací spojených do skupiny není možné přidat poznámku – oprava chyby.
 • #27508 – Oprava chybné ceny/měny za doplňkové služby v R+ při použití hotelDetail parametru.
 • #30370 – Možnost exportu závad a úkolů do XLS a PDF – dodělávky.
 • #30339 – Úpravy v kupónech R+.
 • #30261 – V popiscích má řecká mutace anglickou vlajku.
 • #29977 – Uprava fulltext našeptávání z databáze firem (nebere se v potaz pouze první slovo z názvu).

Verze v8.1.4

20. 5. 2021

 • #29557 – Přidání souhrnné záložky pro XLS export dokladů po položkách a včetně rastrů.
 • #28706 – Ceník si nově „pamatuje“ naposledy zobrazené datum a použité filtry na zobrazení a to napříč všemi cenovými plány.
 • #29549 – Rozšíření nastavení pro sběr podpisu hostů přes aplikaci Alfred. Nově je možné podpis povinně vyžadovat po všech hostech nebo může být povinný pouze pro cizince.
 • #29433 – CENÍK – Rozdělení oprávnění a nastavení stavu pokoje a počtu pokojů k prodeji.
 • #29484 – Přidání uživatelských práv na přidávání, editaci a mazání marketkódů.
 • #30228 – Přidána možnost exportu závad do XLS a PDF.
 • #28432 – Oprava zobrazení strav v R+ pokud nemá pouze jedna kategorie hostů danou stravu povolenou.
 • #28303 – Přepsání Věrnostního programu.
 • #30003 – Funkcionalita kontrolního úklidu opravena.
 • #29735 – Historie rezervací v detailu hosta je seřazena od nejaktuálnějších pobytů.
 • #30038 – Oprava zaokrouhlování dokladů při změně způsobu platby, který používá jiné zaokrouhlení.
 • #30227 – Nový typ závady – WC.
 • #29977 – Uprava fulltext našeptávání z databáze firem (nebere se v potaz pouze první slovo z názvu).
 • #25230 – Uživatele se při přiřazování úkolů řadí abecedně.

 

Verze v8.1.3

6. 5. 2021

Verze v8.1.2

22. 4. 2021

 • #28886 – Změna v nastavení slev, nově je možné vybrat, na které cenové plány se mají aplikovat. Povolení slev v nastavení cenového plánu je zrušeno.
 • #26474 – Integrace zámkových systémů Kaba.
 • #29102 – Integrace platební brány FirstData.
 • #29565 – Změna limitu pro bankovní převod v R+. Nově se bankovní převod nabízí do 24 hodin před check-in časem (místo původních 3 dnů).
 • #29547 – Přidáno nové uživatelské právo na „odřazení/odebrání“ dokumentu z rezervace.
 • #29640 – (ALF)U firmy je možné nastavit, že předautorizace není nutná pro odbavení v Alfredovi.
 • #29941 – Automatické vyskladnění položky minibaru při zadání přes aplikaci Alfred.
 • #29542 – Přidána nová DPH „sazba“ – „není předmětem DPH“.

Verze v8.1.1

8. 4. 2021

 • #29961 – (R+)Parametr showRoomType funguje i pro showTabs=stay.
 • #29153 – Přepsání sekce Nápověda / Doplňky. Rezervační formulář přesunut do Nastavení / Online rezervace / Rezervační formulář.
 • #29797 – (R+)Vylepšení – motivátor pro akční cenu a správné zobrazení dětí v ceníku u poplatků.
 • #29889 – Oprava podmínky „platba na fakturu“ v mailingu.
 • #29622 – Sleva v účtu pokoje se ve výchozím nastavení neaplikuje na Ostatní položky (poplatky)..
 • #29398 – Grafická úprava ve výpisu pokojů na plachtě.
 • #29774 – (SK)Neuloží se zaškrtlý checkbox s rekreačním poplatkem.

Verze v8.1.0

18. 3. 2021

 • #11638 – Revenue management se nově aplikuje i na RESERVATION+, tuzemské portály a rezervace vytvořené na plachtě.
 • #27195 – Přidání tzv. FDR (final daily rate) do ceníku. FDR ukazuje finální cenu za noc, za jakou se daný pokoj pro svou maximální kapacitu (bez přistýlek) prodává se započtením platných slev (jedná se o cenu za 1 noc, není tedy kalkulováno se slevou/příplatkem na pobyt o délce 2 a více nocí.).
 • #28727 – Revenue management podmínky je možné zadat pro více typů pokojů dohromady.
 • #29611 – V nastavení cenového plánu je možné zapnout/vypnout aplikaci revenue management slev/příplatků na každý jednotlivý cenový plán.
 • #29665 – Nové nastavení adresy a polohy hotelu.
 • #27018 – Mapu ve voucheru drží přiblížení podle zoomu v Nastavení / Hotel / Obecné.
 • #29377 – Přidáno propojení na maďarskou a polskou verzi databáze „ARES“, kde je možné načíst údaje o firmě.
 • #29711 – (R+)Zrychlení načítání záložky Obsazenost v RESERVATION+ při větších počtech pokojů.
 • #27792 – (R+)Oprava otevření telefonní předvolby na mobilu v R+.
 • #29710 – (R+)GuestFilter parametr poslední dodělávky.
 • #29683 – (R+)Přidání parametrů pro předvyplnění počtu hostů do filtru – &numberOfAdults=X &childAges=Y-Z
 • #29761 – (R+)Přidáno přepínání mezi druhy mapy (satelitní/turistická/atp.).
 • #29454 – Opravy ve filtrování závad.
 • #29814 – Poukazy v rezervaci se nabízejí jako zálohové doklady při vystavování finálního dokladu.
 • #28802 – Doplněna evidence změn v revenue managementu v činnosti uživatelů.
 • #29568 – Výkaz pro ČSÚ nezahrnuje osoby na pracovních pobytech.

Verze v8.0.9

4. 3. 2021

 • #26538 – Přidána možnost nastavit u kategorie hosta i důvod osvobození z poplatku z ubytování (nejenom zda platí nebo ne)..
 • #29075 – Zmodernizování reportu pro ČSÚ.
 • #26967 – Přidání čísla účtu do reportu pobytových poplatků.
 • #28513 – Úprava názvosloví poplatku a možnost změny účelu pobytu u slovenských provozů.
 • #28732 – (R+)Upraveno zobrazení ceny služeb – za noc a za osobu/za noc se dopočítají pro celou délku rezervace a počet hostů.
 • #29559 – (R+)Přidání informačních hlášek při použití filtru na osoby v R+.
 •  #29663 – (R+)Úpravy zobrazení celkové ceny a započtení poplatků z pobytu pro vybrané kategorie hostů s použitím parametru guestFilter=1
 • #29592 – (R+)Zrychlení načítání R+ (hlavně při větším počtu pokojů).
 • #29558 – (R+)Menší vylepšení pro výběr počtu osob v R+.
 • #28206 – (R+)Vylepšení doplňování kontaktů a informací o hostech v posledním kroku rezervace (doplnění států podle jazyka zobrazení R+).
 • #29267 – (R+)Nový nepovinný parametr hideRoomType=123
 • #29274 – (R+)Typ kategori hostů „Ostatní“ si na R+ udrží ručně zadaný název

Verze v8.0.8

18. 2. 2021

 • #28230 – V ceníku je volitelně zobrazitelná % obsazenost a ADR/RevPAR.
 • #29437 – (R+)Ze záložky Obsazenost je možné se prokliknout na rezervaci konkrétního dne.
 • #28335 – Rozlišení kolik pokojů je obsazených rezervacemi a kolik jich je uzavřených v plachtě volných pokojů.
 • #26900 – Přidání obratu „poukazů“ do uzávěrky.
 • #25300 – Přidána možnost zablokovat/deaktivovat uživatele systému. Nebude smazán, ale nebude možné se za daný účet přihlásit.
 • #29307 – Oprava zaokrouhlování na dokladu.
 • #29391 – Oprava načítání dokladů se stovkami položek.
 • #29304 – (R+)Formátování popisků a více fotografií ke službám opraveno v R+.
 • #29290 – Oprava situace, kdy má doklad jinou celkovou částku se sloučenými položkami.
 • #29242 – Oprava započítání ručně upravených položek do výpočtu ADR.
 • #29507 – Oprava kombinace možnost „nenabízet online“ v nastavení pokoje a jeho nabídky pro vlastníky v Agency/Owner systému.

Verze v8.0.7

4. 2. 2021

 • #29019 – (R+)Přidání filtru na počet osob a pokojů při rezervaci v RESERVATION+.
 • #28936 – Přidáno upozornění na uměle navýšený/ponížený počet pokojů v ceníku oproti reálné obsazenosti.
 • #23336 – Přidána možnost zadání rozmezí času pro check-in, který se promítne do ubytovacího voucheru.
 • #28306 – Nové nastavení fotogalerií hotelu.
 • #29172 – Při kopírování rezervace je možné zvolit stav nové rezervace.
 • #28405 – (R+)Menší úpravy v zobrazení pobytových balíčků v RESERVATION+.
 • #28926 – Oprava nabízených balíčků při kopírování cen do jiného balíčku,
 • #29009 – Doplnění chybějící informace o nastavené LT/LM/FM slevě v ceníku v R+.
 • #29367 – Oprava propsání kontaktních údajů (email, telefon) z profilu firmy do isdoc exportu dokladu.
 • #22861 – Přidána možnost smazat rezervaci přes pravé tlačítko v plachtě nepřiřazených rezervací.
 • #29429  – Doplnění chybějící turistické lokality v nastavení > Hotel > Obecné.

Verze v8.0.6

21. 1. 2021

 • #28955 – Přidána možnost nastavit více sezón zároveň v rámci hromadného nastavení ceníku.
 • #29253 – Úpravy k importu plateb – zabelení ručního importu, pokud je k dispozici automatika.
 • #26978 – Do číslování dokladu/plateb/voucheru přidána možnost zadání proměnné {yr} pro dvouciferné označení roku.
 • #29109 – Doplnění dobropisů do účetních exportů do Helios Red.
 • #29196 – Oprava chyby při nedostupných termínech při kopírování rezervací.
 • #27680 – Úprava souhrnu u exportu dokladů a započtení dokladů mímo rezervace.
 • #29247 – Oprava možnosti smazat do eKasy zaevidovanou dotaci/výdej z pokladny.

Verze v8.0.5

7. 1. 2021

Seznam starších verzí naleznete zde.