fbpx

Výkazy pro SÚ

Výkazy pro SÚ

Přes tento modul můžete automaticky generovat výkazy, které vyžaduje statistický úřad jednou měsíčně nebo případně čtvrtletně. Report se generuje z informací z Previa, které automaticky vyplní standardizovaný formulář (viz web statistického úřadu), který jste pravděpodobně doteď vyplňovali ručně.

Přes tlačítko se zeleným plus (1) si vygenerujete nový výkaz pro statistický úřad. Nabízí se možnost vygenerovat jak měsíční, tak čtvrtletní výkaz. Informace a data do výkazu se přebírají z rezervací z plachty (nebo případně vytvořených evidenčních knih, pokud tuto možnost zaškrtnete) a nastavení z Previa (např. počty pokojů a jejich lůžek).

Hned vedle tvorby nového reportu je tlačítko nastavení (2), kde je k doplnění pouze jediná položka a to pořadové číslo ubytovacího zařízení, tedy tzv. Pagina, pod kterou Vaše ubytovací zařízení eviduje statistický úřad.

Jednotlivé výkazy lze pak tisknout ve formátu PDF (3). Pokud máte zájem některé z automaticky generovaných čísel ve výkazu ručně doupravit, můžete to provést přes ikonku s tužkou (4) ve sloupečku Upravit.