fbpx

Zadání cen stravy

Zadání cen stravy

Varianta 1 – „Cena stravy se liší podle termínu“

V této „složitější“ variantě nastavení máte dvě možnosti jak Vaši cenovou politiku nastavit. Ceny můžete zadat přímo do tabulky nebo využít tlačítka „Hromadné nastavení“ nebo vedlejšího „Přidat sezónu“ v horní části okna.

Ceny zadáváte pro všechny nadefinované kategorie hostů a zároveň je možné ceny odlišit po sezónách. Ceny je také možné zadat v různých měnách.

Ostatní měny si můžete zobrazit přes ikonu s okem vpravo v horní části ceníku strav.

Pokud máte vyplněnou např. pouze CZK cenu snídaně, bude její EURová hodnota dopočtena automaticky Vámi zvoleným kurzem v modulu Ceny / Měny a kurzy.

Částka dopočítaných cen je zobrazena šedivě a po najetí myší se Vám zobrazí použitý převodový kurz.

Pokud ceny v ostatních měnách nezadáte, budou např. pro EURové rezervace použity právě dopočtené EURové ceny.

Nic Vám ale nebrání mít ceny napevno zadané jak v CZK tak EUR a dalších měnách bez automatického dopočtení.

Zadané změny v cenách nezapomeňte uložit přes tlačítko v pravém dolním rohu.

Pokud jste v nastavení cenového plánu určili, že např. snídaně je zadarmo – bude její nulová cena v tabulce zvýrazněna zeleně.

Pojďme se nyní podívat na možnosti Hromadného nastavení cen, které jsme zmiňovali na začátku.

Na začátku si zvolíte, na jaký termín a pro jaké dny v rámci tohoto termínu chcete ceny nastavit. Dále si určíte, v kterých měnách budete ceny zadávat.

Jako poslední si zvolíte, které stravy se budou v nastavovaném termínu hostům nabízet a následně už jen doplníte ceny do spodní tabulky a vše uložíte.

Ceny také můžete v rámci hromadného nastavení kopírovat z jiných termínu a ušetřit si tak práci a čas.


Varianta s různými cenami Vám umožní komplexnější nastavení i z toho důvodu, že můžete v jednotlivých sezónách odlišit ceny strav a zároveň je možné ve vybraných termínech některé stravy nenabízet.

Ukažme si to na příkladu. V termínu od 1.9.2019 chcete hostům nabízet pouze snídani (která je zdarma) a volitelnou plnou penzi za příplatek. Ostatní stravy nebudou na výběr, ale v ostatních částech roku jsou ve Vaší nabídce.

Můžeme použít buď hromadné nastavení nebo si klikněte na záhlaví konkrétního sloupečku / termínu, kde si zakliknete, že nabízíte (kromě bezplatné snídaně) pouze plnou penzi.

Touto úpravou Vám z cenové tabulky zmizí ceny „zakázaných“ strav a nebude je možné ani zadat, pokud byste daný typ stravy znovu nepovolili v záhlaví sloupečku daného termínu.


Varianta 2 – „Cena stravy je stále stejná“

V tomto nastavení si pro všechny povolené stravy nastavujete cenu zadáním přímo do tabulky.

Hromadné nastavení by v tomto případě nedávalo smysl, protože v tabulce naleznete pouze jednu „sezónu“, která se bude aplikovat pro všechny termíny.

Nastavené hodnoty nezapomeňte po zadání uložit přes tlačítko v pravém dolním rohu tohoto modulu.

U jednotné ceny strav platí vše co bylo zmíněno u varianty s různými cenami:

  • Stravy, které jsou „zadarmo“ jsou označeny v tabulce zelenými nulami.
  • Ceny můžete nastavovat ve všech povolených měnách a pokud je nastavíte pouze v jedné měně, hodnoty pro ostatní měny budou dopočteny Vašim směnným kurzem a šedě zvýrazněny v tabulce.
  • Změny v provedené v tabulce cen uložíte přes tlačítko v pravém dolním rohu okna.