fbpx

Základní nastavení

Základní nastavení

Postup při implementaci:

 • Zakoupit některou z licencí rezervačního systému Previo Pro se službou „Reservation +“
 • Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo napište na adresu info@previo.cz s tím, že o tuto službu máte zájem.
 • Vyčkejte, než Vám potvrdíme, že máte službu Reservation + zprovozněnu.
 • Následující zdrojový kód vložte do své webové prezentace:
<!-- Reservation PLUS start -->
<div class="previo-reservation-form">
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.cz/?hotId=123456" scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné parametry atributu SRC iframe:

 • hotId=123456 – ID Vašeho hotelu (zjistíte jej přímo v Previu v menu „Nápověda -> O aplikaci“)

Nepovinné parametry atributu SRC iframe:

 • lang=cs – označení jednotlivých jazykových mutací (cs = čeština, en = angličtina, de = němčina, ru = ruština, sk = slovenština, it = italština, fr = francouzština, es = španělština, pl = polština, da = dánština, zh = čínština)
 • currency=CZK – označení měny (CZK = česká koruna, USD = americký dolar, EUR = euro, GBP – britská libra, RUB – ruský rubl, PLN – polský zlotý, UAH – ukrajinská hřivna, HUF – maďarský forint)
 • showTabs=reservation-map – ponechá zobrazené pouze vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa, „checkin“ – online checkin, pokud je povolený v Previu, „hotels“ – seznam zařízení ve skupině hotelů). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.
 • hideTabs=stay-review-pricelist-occupancy – schová vybrané záložky („reservation“ – rezervace ubytování, „stay“ – rezervace pobytových balíčků, „review“ – recenze hostů, „pricelist“ – ceník, „occupancy“ – obsazenost, „map“ – mapa, „checkin“ – online checkin, pokud je povolený v Previu, „hotels“ – seznam zařízení ve skupině hotelů). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou.
 • ga=UA-1234567-8 – kód účtu Google Analytics (Property ID) pro měření návštěvnosti
 • redirectUrl=http://www.mojedomena.cz/dekujeme-za-rezervaci – URL, na kterou bude přesměrován poslední krok rezervačního formuláře po odeslání objednávky.
  (Tento parametr můžete doplnit volitelným parametrem redirectType=iframe/parent. Přesměrovaná stránka se tak zobrazí v iframu nebo v celém okně prohlížeče. Pokud parametr nepoužijete, bude přesměrování provedeno automaticky v rámci iframu.)
  Jako jeho GET parametry bude posláno:
 • pole comIds – čísla právě vytvořených rezervací, API funkcemi (např. Hotels.searchBonuses) lze následně získat podrobné informace.
  • price – celková cena rezervace
  • currency – měna rezervace
  • arrival – datum příjezdu ve formatu YYYY-MM-DD
  • departure – datum odjezdu ve formatu YYYY-MM-DD
  • customerName – jméno kontaktní osoby
  • customerEmail – email kontaktní osoby
 • showReviews=partner-online – zobrazit hodnocení pouze z partnerských rezervací („partner“), rezervací vytvořených na plachtě („user“), rezervací vytvořených rezervačním formulářem („online“). Jednotlivé volby jsou odděleny pomlčkou. V případě použití formuláře PrevioPartnery lze nastavit zobrazení jen svých recenzí parametrem showReviews=my

 • expandPriceDetails – automaticky rozbalit detaily ceny ve 4. kroku rezervace
 • expandDailyPrices – automaticky rozbalit ceny po dnech v 1. kroku
 • pricesPerOccupancy – zobrazit ceny pro všechny počty hostů na pokoji
 • minRating=5 – zobrazit hodnocení, ve kterých hotel dosáhl minimálního počtu definovaných bodů. (celé číslo 0 až 10)
 • expand – automaticky rozbalit detaily pobytových balíčků. Lze nastavit rozbalení konkrétní záložky jednou z voleb: „description“ – záložka „Popis balíčku“, „includes“ – záložka „Pobyt zahrnuje“, „procedures“ – záložka „Procedury“, „note“ – záložka „Poznámka“.
 • drawBy – jakým způsobem se budou vykreslovat volné pokoje v záložce obsazenost: „object“ – po konkrétních pokojích“, „objectKind“ – dle druhů pokojů.
 • theme= změna barevnosti šablony – možné šablony jsou: dark, orange, red, green, gray, bordo, brown, purple, theme01, darkblue, black, darkbrown, lightorange, darkgreen, lightgreen, wine, violet
 • hotelDetail = 1, ukáže v hlavičce detail hotelu (logo, název, počet hvězdiček, adresu, hodnocení, krátký popis hotelu a fotografi). Hodí se hlavně v případě, že zobrazujete formulář v novém okně, nebo pokud na něho odkazujete z jiných webů.
 • showGuestDetail = 1, rozbalí formulář na doplnění údajů ke všem hostům v rezervaci na 3. kroku formuláře
 • showNote = 1, rozbalí poznámku ve 4. kroku rezervačního formuláře
 • showTime = 1, rozbalí čas příjezdu v 1. kroku formuláře
 • showRoomType = 546, zobrazí ve formuláři pouze požadované pokoje (ID pokojů), pro zadání více pokojů použijte pomlčku: showRoomType=12345-6543-8974
 • discountCoupon =ABC2017, vyplní automaticky slevový kupón
 • mandatoryData =name-address-country-passport-visa – nastaví povinná pole u hostů ve třetím kroku objednávky. („name“ – celé jméno, „country“ – země, „address“ – kompletní adresa, „visa“ – vízum)

Příklad použití nepovinných parametrů

Schování záložky obsazenosti a zobrazení formuláře v anglickém jazyku:

<!-- Reservation PLUS start -->
<div class="previo-reservation-form">
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.cz/?hotId=123456&lang=en&hideTabs=occupancy" scrolling="no" frameborder="0" width="727" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
<!-- Reservation PLUS end -->

Povinné atributy iframe:

 • scrolling=“no“ – nezobrazovat scrollbary uvnitř elementu iframe (výška formuláře je – upravována automaticky)
 • width=“727″ – nastavení šířky formuláře (minimální šířka je 600 pixelů)
 • height=“2000″ – nastavení výšky formuláře
 • name=“previo-booking-iframe“ – název elementu iframe
 • id=“previo-booking-iframe“ – ID elementu iframe

Nepovinné atributy iframe:

 • frameborder=“0″ – rámeček elementu iframe
 • allowTransparency=“true“ – povolení průhlednosti elementu iframe
  Lze také předvyplnit formulář pomocí GET parametrů a přesměrovat uživatele na další kroky najednou:

Záložka Rezervace s předvyplněným 1. krokem (pro objednání konkrétního pokoje):

Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/?hotId=123456 s těmito parametry:

 • roomType=123 – ID druhu pokoje (povinný)
 • roomCount=2 – počet pokojů (volitelný, defaultně 1)
 • priceType=singleUse – typ ceny (standard | nrr | singleUse | singleUseNrr) (volitelný, defaultně standard)
 • arrival=03.09.2012 – datum nájezdu ve formatu DD.MM.YYYY (volitelný, defaultně dnešek)
 • departure=03.09.2012 – datum odjezdu ve formatu DD.MM.YYYY (volitelný, defaultně o den později, něž datum nájezdu)

Záložka Balíčky s předvyplněným 1. krokem (pro objednání konkrétního pobytového balíčku):

Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/stay/?hotId=123456 s tímto parametrem:

 • stayId=123 – ID balíčku (povinný)

Záložka Balíčky s předvyplněným 1. a 2. krokem (pro objednání konkrétního pobytového balíčku na konkrétním pokoji):

Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/stay/?hotId=123456 s těmito parametry:

 • stayId =123 – ID balíčku (povinný)
 • roomType =123 – ID druhu pokoje (volitelný)
 • roomCount =2 – počet pokojů (volitelný, defaultně 1)
 • arrival =03.09.2012 – datum nájezdu ve formatu DD.MM.YYYY (volitelný, defaultně nejbližší možné)

Vlastní měření cílů / konverzí / retargetingu / a jiné

Awords a Sklik konverze a GA e-commerce transakce měří Previou automaticky. Pokud chcete měřit i jiné cíle jako je navštívení 2. kroku formuláře, dokončení rezervace, zjistitit jaké datum vyplnil klient na 1. kroku je možné využít jednoduchého předávání informací mezi iframem a webovou stránkou. Při přechodu z jednoho kroku na druhý posílá iframe do webové stránky volání metody reservationPlusStepEvent pokud taková metoda v parent stránce existuje, zavolá se, vč. parametrů, kde se dozvíte na jaký krok uživatel právě přešel a na 2. a 5. kroku navíc získáte doplňující informace o rezervaci (datum, cenu, číslo voucheru).

Vaše funkce může vypadat následovně:

/**
 * @param JSON reservationInfo
 */
function reservationPlusStepEvent(reservationInfo) {  
   values = JSON.parse(reservationInfo);

   // reservation was created
   if(values.step == 5) {
      // this will print available data to console
      console.log(values);
      // do some action
   }
}