fbpx

Způsoby platby

Způsoby platby

Všeobecné nastavení

Začněmě všeobecným nastavením. To naleznete pod tlačítkem s ikonou žluté tužky vlevo nahoře. Pro aktuálně otevřený Platební plán si zde můžete nastavit dvě důležité věci.

Zaprvé, jaké jsou v tomto platebním plánu všeobecně povolené platební metody a zadruhé, zda budou tyto povolené metody stále stejné nebo zda se v jednotlivých sezónách mohou lišit.


Nastavení povolených způsobů platby

Při volbě „nabízené způsoby platby se liší podle termínu“ si následně vytvoříte přes tlačítko „Přidat sezónu“ nebo „Hromadné nastavení“ nové sezóny, kde si vždy určíte, jaké z všeobecně povolených platebních metod budou v dané sezóně k dispozici a jak budou fungovat.

Odlišných sezón můžete mít libovolné množství.

V druhém případě nastavení „nabízené způsoby platby jsou stále stejné“ nenastavujete žádné sezóny a výše uvedená tlačítka tedy nejsou vůbec zobrazena.

Do Vaší jediné „sezóny“ se Vám propíší všechny způsoby platby, které jste povolili ve všeobecném nastavení.

Při obou způsobech nastavení můžete přímo v tabulce upravovat nastavení jednotlivých platebních metod. Při nastavení po sezónách navíc můžete pro jednotlivé sezóny omezovat některé platební metody a měnit jejich podmínky (kliknutím na záhlaví sloupečku s konkrétní sezónou).


Podrobnější nastavení způsobů plateb

V horní části tabulky definujete, kdy budete od klientů požadovat úhradu záloh a konkrétní velikost jednotlivých záloh. Celkem máte na výběr několik kombinací.

 • Platba při objednávce (rezervaci)
 • Platba X dní před datem příjezdu
 • Platba při přijezdu

Tzn. v nejsložitější variantě můžete např. po klientech chtít uhradit 50% rezervace při objednání, 25% 3 dny před příjezdem a zbývajících 25% po příjezdu. Stejně tak lze ale nastavit, že budete chtít 100% částky rezervace ihned po objednání.

Pokud ale použijete variantu 0-0-100% (tedy 100% při příjezdu), znamená to, že povolujete hostům i variantu platby na místě po příjezdu bez garance kartou.

Ve spodní části tabulky můžete mít na výběr ze dvou až tří možností platby v závislosti na tom, zda máte na Previo propojenou online platební bránu. Výše uvedená platba na místě bez garance platební kartou je pak v případě nastavení záloh na 0-0-100% doplněna jako 4. možná varianta.

Pro jednotlivé platební metody pak můžete provést podrobnější nastavení:

Platební karta

Klient bude moci provést úhradu ihned po dokončení rezervace pomocí integrované online platební brány.

 • Stav (čeká na platbu) – do jakého stavu bude rezervace uložena po svém dokončení, ale ještě před samotným dokončením transakce (vyplněním čísla karty atp.) na platební bráně. Po provedení platby se rezervace automaticky přepne do stavu „Potvrzeno“.
 • Stav (neúspěšná platba) – do jakého stavu bude rezervace uložena pokud nedojde z jakéhokoliv důvodu k dokončení online platby (neplatná karta, neprovedení transakce, vypršení časové limitu, atp.).
 • Splatnost – platnost odkazu na provedení platby v hodinách. Výchozí stav jsou 4 hodiny.
 • Doklad – typ dokladu, který bude vystaven po úspěšné online platbě. V případě ZL lze také automaticky vystavovat i navazující DPZ (nastavíte v Nastavení dokladů v záložce Doklad za přijatou zálohu).
Garance platební kartou

Klient vyplní pouze informace o své platební kartě, s kterými pak hotel může disponovat podle nastavených obchodních a storno podmínek.

 • Stav – jak bude rezervace uložena po dokončení objednávky.
Bankovní převod

Klientovi bude automaticky zaslán doklad s platebními instrukcemi, termínem splatnosti atp.

 • Stav – jak bude rezervace uložena po dokončení objednávky.
 • Splatnost – kolik hodin má host na provedení platby. Splatnost je počítána vždy od data vytvoření rezervace. Výchozí hodnota je 72 hodin (3 dny).
 • Doklad – typ dokladu, který bude vystaven a zaslán hostovi jako předpis pro platbu zálohy.

Při povoleném bankovním převodu si nezapomeňte v sekci Nastavení / Hotel / Kontakty zadat informace o Vašem bankovním účtu. V případě nevyplněných nebo nesprávně vyplněných informací na tuto skutečnost budete upozorněni.

Vzhledem ke zrychlení mezibankovního spojení bude platební metoda „Bankovní převod“ nabízena vždy pokud hosté rezervují alespoň 2 dny před začátkem rezervace. Systém počítá i s víkendy, tzn. pokud rezervuji v pátek na neděli, tak už se tento způsob platby nabízet nebude.


Více platebních plánů

Úplně vlevo vedle tabulky je přes tlačítko se zeleným plus možné vytvořit další platební plány. Ty se mohou lišit od základního (jiné nastavení, jiné sezóny, atp.).

Platební plán následně nezapomeňte přiřadit konkrétnímu cenovému plánu v sekci Ceny / Ceny, kde si rozkliknete editaci konkrétního cenového plánu a přiřadíte mu odpovídající platební plán.