fbpx

Způsoby platby

Způsoby platby

Všeobecné nastavení

Začněmě všeobecným nastavením. To naleznete pod tlačítkem s ikonou žluté tužky vlevo nahoře. Pro aktuálně otevřený Platební plán si zde můžete nastavit dvě důležité věci.

Zaprvé, jaké jsou v tomto platebním plánu všeobecně povolené platební metody a zadruhé, zda budou tyto povolené metody stále stejné nebo zda se v jednotlivých sezónách mohou lišit.


Nastavení povolených způsobů platby

Při volbě „nabízené způsoby platby se liší podle termínu“ si následně vytvoříte přes tlačítko „Přidat sezónu“ nebo „Hromadné nastavení“ nové sezóny, kde si vždy určíte, jaké z všeobecně povolených platebních metod budou v dané sezóně k dispozici a jak budou fungovat.

Odlišných sezón můžete mít libovolné množství.

V druhém případě nastavení „nabízené způsoby platby jsou stále stejné“ nenastavujete žádné sezóny a výše uvedená tlačítka tedy nejsou vůbec zobrazena.

Do Vaší jediné „sezóny“ se Vám propíší všechny způsoby platby, které jste povolili ve všeobecném nastavení.

Při obou způsobech nastavení můžete přímo v tabulce upravovat nastavení jednotlivých platebních metod. Při nastavení po sezónách navíc můžete pro jednotlivé sezóny omezovat některé platební metody a měnit jejich podmínky (buď kliknutím přímo do tabulky nebo přes záhlaví sloupečku s konkrétní sezónou).


Podrobnější nastavení způsobů platby

V tabulce můžete mít na výběr ze tří až čtyř možností v závislosti na tom, zda máte na Previo propojenou online platební bránu.

Platební karta

Klient bude moci provést úhradu ihned po dokončení rezervace pomocí integrované online platební brány.

  • Stav (čeká na platbu) – do jakého stavu bude rezervace uložena po svém dokončení, ale ještě před samotným dokončením transakce (vyplněním čísla karty atp.) na platební bráně. Po provedení platby se rezervace automaticky přepne do stavu „Potvrzeno“.
  • Stav (neúspěšná platba) – do jakého stavu bude rezervace uložena pokud nedojde z jakéhokoliv důvodu k dokončení online platby (neplatná karta, neprovedení transakce, vypršení časové limitu, atp.).
  • Záloha – velikost po klientovi vyžadované úhrady. Může být uvedena v procentech / absolutní částce / nocích rezervace.
  • Sleva – klienty můžete pro tuto okamžitou platbu motivovat také poskytnutím menší slevy.
Garance platební kartou

Klient vyplní pouze informace o své platební kartě, s kterými pak hotel může disponovat podle nastavených obchodních a storno podmínek.

  • Stav – jak bude rezervace uložena po dokončení objednávky
Platba na místě bez garance

Po klientovi nevyžadujete zálohu, negarantuje kartou ani neplatí online. Úhrada bude provedena v hotovosti nebo kartou až po příjezdu na ubytování.

  • Stav – jak bude rezervace uložena po dokončení objednávky
Bankovní převod

Klientovi bude automaticky zaslán zálohový list s platebními instrukcemi, termínem splatnosti atp.

  • Stav – jak bude rezervace uložena po dokončení objednávky
  • Záloha – velikost po klientovi vyžadované úhrady. Může být uvedena v procentech / absolutní částce / nocích rezervace.
  • Splatnost – kolik dní má host na provedení platby. Splatnost je počítána od data vytvoření rezervace.

Při povoleném bankovním převodu si nezapomeňte v sekci Nastavení / Hotel / Kontakty zadat informace o Vašem bankovním účtu. V případě nevyplněných nebo nesprávně vyplněných informací na tuto skutečnost budete upozorněni.


Více platebních plánů

Úplně vlevo vedle tabulky je přes tlačítko se zeleným plus možné vytvořit další platební plány. Ty se mohou lišit od základního (jiné nastavení, jiné sezóny, atp.).

Platební plán následně nezapomeňte přiřadit konkrétnímu cenovému plánu v sekci Ceny / Ceny, kde si rozkliknete editaci konkrétního cenového plánu a přiřadíte mu odpovídající platební plán.