fbpx

Fiskalizacja i konfiguracja połączenia do drukarki fiskalnej

Fiskalizacja – konfiguracja połączenia do drukarki fiskalnej

System Hotelgram umożliwia integrację z zewnętrznymi drukarkami fiskalnymi. Dzięki współpracy z firmą Binsoft jesteśmy w stanie połączyć się z niemal każdym modelem drukarki fiskalnej. Kompletna lista wspieranych protokołów znajduje się na stronie naszego partnera: bsxPrinter.pl
Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, która przeprowadzi Cię przez proces integracji drukarki fiskalnej z systemem Hotelgram. Pod instrukcją znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i problemy (FAQ).


Instrukcja integracji drukarki fiskalnej – krok po kroku:

1) W pierwszej kolejności serwisant drukarki fiskalnej powinien skonfigurować urządzenie do pracy z komputerem. Drukarkę fiskalną można podłączyć na dwa sposoby:

 • kablowo, bezpośrednio do komputera – kabel wyjściowy COM z drukarki wpinamy do wejścia USB w komputerze. System zidentyfikuje urządzenie i utworzy wirtualny port COM, a drukarka będzie od razu widoczna w aplikacji bsxPrinter. Polecamy to rozwiązanie, ze względu na prostotę i niską awaryjność połączenia z drukarką;

 • korzystając z lokalnej sieci Wi-Fi – drukarkę wpinamy w dowolnym miejscu w sieci lokalnej (komputer, router), i odpowiednio ją konfigurujemy aby była widoczna dla innych urządzeń. W tym celu należy do drukarki przypisać stały adres IP w sieci lokalnej na poziomie routera i prawidłowo skonfigurować port na którym będzie odbywać się komunikacja z drukarką, a następnie te dane uzupełnić w ustawieniach aplikacji bsxPrinter. Tego rozwiązania nie polecamy z powodu częstych awarii sieci, zmiany ustawień po restarcie routera, i innych problemów z siecią lokalną – prosimy korzystać z niego tylko jeżeli obiekt zatrudnia administratora sieci lub posiadają inną formę wsparcia wewnętrznej infrastruktury IT.

Gdy drukarka fiskalna jest już poprawnie skonfigurowana przez serwisanta do pracy z komputerem, możemy przejść do integracji tej drukarki z systemem Hotelgram.

Konfiguracja drukarki w Hotelgram:

2) Zaloguj się do konta managera w systemie Hotelgram i przejdź do zakładki: Płatności → Dokumenty rozliczeniowe, a następnie do ustawień dokumentów:

3) W zakładce “Fiskalizacja” uzupełnij dane drukarki:

 • Nazwa – nazwa drukarki widoczna dla pracowników recepcji podczas pracy z dokumentami;

 • Dokumenty tego rodzaju wysyłaj automatycznie – rodzaj dokumentów księgowych, które mają być automatycznie oznaczone do fiskalizacji podczas tworzenia nowego dokumentu tego rodzaju;

 • Adres IP serwera – publiczny adres IP komputera na którym zainstalowany jest moduł bsxPrinter; adres ten można sprawdzić np. tutaj: https://ip.me/;

 • Port – domyślnie wykorzystywany jest port 7361; można zmienić go na dowolny inny nieużywany do tej pory port; ten sam port należy uzupełnić później w ustawieniach modułu bsxPrinter;

 • Hasło – dowolne hasło; to samo hasło należy uzupełnić później w ustawieniach modułu bsxPrinter;

 • Protokół drukarki – jeżeli korzystasz z drukarki firmy Emar, zmień wartość tego pola na “Emar”; w przeciwnym wypadku pozostaw wartość “Pozostałe”;

4) Na koniec należy zapisać zmiany korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu okna ustawień.

Konfiguracja modułu bsxPrinter:

5) Pobierz i zainstaluj moduł bsxPrinter ze strony producenta: https://www.bsxprinter.pl/pobierz.

6) Uruchom zainstalowaną aplikację. Moduł bsxPrinter jest serwerem wydruku, który po uruchomieniu będzie bez przerwy działał w tle. Aby otworzyć okno programu znajdujemy ikonę programu w zasobniku systemowym (Windows: klikamy w strzałeczkę w prawym dolnym rogu pulpitu, znajdujemy ikonę bsxPrinter, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy “Przywróć”).

7) Przejdź do zakładki: Start → Ustawienia. Hotelgram łączy się z serwerem druku za pośrednictwem TCP/IP, dlatego w zakładce “Monitorowanie” zaznacz ptaszek przy opcji “Uruchamiaj serwer TCP/IP”, po czym uzupełnij pola “Port” oraz “Hasło” wartościami użytymi wcześniej w punkcie 3. Pozostałe opcje, takie jak “Uruchamiaj serwer HTTP” nie będą wykorzystywane, i powinny zostać deaktywowane.

8) Następnie przejdź do zakładki “Urządzenia” i kliknij przycisk “Dodaj” pod sekcją “Drukarki fiskalne”. Otworzy się wtedy okno edycji drukarki fiskalnej, gdzie należy uzupełnić dane połączenia z drukarką:

 • Protokół – rodzaj protokołu komunikacji z drukarką fiskalną; w razie wątpliwości przy wyborze protokołu prosimy o kontakt z serwisantem drukarki fiskalnej;

 • Port komunikacyjny – jeżeli drukarka jest połączona pod komputer przy użyciu kabla, należy tutaj wybrać odpowiedni wirtualny port COM; w przeciwnym wypadku wybieramy “brak”;

 • Kodowanie znaków – proponujemy wybrać najbardziej standardowe kodowanie “UTF-8”; w przypadku problemów z polskimi znakami lub znakami specjalnymi można eksperymentować z tym ustawieniem;

 • Adres IP oraz Port – jeżeli drukarka fiskalna posiada moduł Wi-Fi i jest podłączona bezprzewodowo pod router, należy uzupełnić adres IP drukarki w sieci lokalnej oraz port do komunikacji z urządzeniem; w przeciwnym wypadku pola pozostawiamy puste.

9) Korzystając z przycisku “Przetestuj połączenie” możesz wstępnie sprawdzić, czy moduł bsxPrinter jest w stanie nawiązać komunikację z konfigurowaną drukarką fiskalną.

Konfiguracja sieci lokalnej:

Aby nawiązanie połączenia pomiędzy Hotelgram a drukarką fiskalną było możliwe, należy upewnić się, że żądania wydruku będą prawidłowo przekazywane w sieci lokalnej.

10) Zaloguj się do panelu ustawień routera i ustaw przekierowanie portu wybranego w punkcie 3) na lokalny adres IP komputera z zainstalowanym modułem bsxPrinter (Windows: otwieramy wiersz poleceń wpisując “cmd” w lupę w menu Start, następnie w czarnym oknie wiersza poleceń wpisujemy komendę “ipconfig”, i zatwierdzamy enterem. Wyświetli się lista, na której szukamy pozycji “IPv4” – będzie to nasz lokalny adres IP; Mac: lokalne IP możemy odczytać w ustawieniach sieci Wi-Fi).

11) Upewnij się, że ruch na porcie wybranym w punkcie 3) nie jest blokowany przez oprogramowanie antywirusowe lub przez firewall komputera – ruch na porcie komunikacyjnym wybranym na potrzeby fiskalizacji powinien być przepuszczany. (Windows: otwieramy ustawienia zapory sieciowej “Zapora Windows Defender”, i wybieramy “Ustawienia zaawansowane”. Otwieramy “Reguły przychodzące” i wybieramy “Utwórz nową regułę”, gdzie należy utworzyć wyjątek dla wcześniej wybranego portu komunikacyjnego).

Weryfikacja połączenia z drukarką fiskalną:

Aby umożliwić fiskalizację dokumentów księgowych w Hotelgram należy zweryfikować poprawność połączenia z drukarką fiskalną.

12) W celu weryfikacji czy komunikacja przebiega prawidłowo przejdź ponownie do ustawień dokumentów w Hotelgram (patrz: punkt 2)) i wciśnij przycisk “Sprawdź połączenie”. Jeżeli połączenie z drukarką będzie działało prawidłowo, system oznaczy drukarkę jako aktywną i wyświetli komunikat: “Fiskalizacja jest aktywna na tej drukarce”. Jeżeli Hotelgram nie będzie w stanie połączyć się z drukarką fiskalną, system wyświetli błąd. Należy wtedy przejść jeszcze raz przez całą procedurę i poprawić błędne ustawienia.

Wprowadzenie klucza licencyjnego do bsxPrintera:

Po instalacji moduł bsxPrinter będzie działał na darmowej licencji pozwalającej fiskalizować do 50 paragonów miesięcznie. Gdy połączenie z drukarką działa już prawidłowo, ostatnim krokiem jest zarejestrowanie programu bsxPrinter kluczem licencyjnym, który otrzymacie Państwo od nas, co pozwoli na zwiększenie limitu.

13) Poinformuj nas o pomyślnym nawiązaniu połączenia z drukarką fiskalną z Hotelgram oraz prześlij informację o szacowanej liczbie paragonów, które przewidujesz drukować z naszego systemu podczas najlepszego miesiąca w roku (wysoki sezon i pełne obłożenie). Pozwoli nam to dobrać licencję z adekwatnym miesięcznym limitem paragonów.

14) W odpowiedzi otrzymasz od nas klucz w formacie “MP-XXXXXXXXXX”, który należy wkleić wraz z danymi kontaktowymi wewnątrz programu bsxPrinter, w zakładce: Pomoc → Rejestracja programu:


UWAGA: W cenie usługi PMS Hotelgram dostarczamy jeden klucz licencyjny umożliwiający integrację jednej drukarki fiskalnej. Jeżeli planują Państwo podłączyć więcej niż jedną drukarkę, możemy wygenerować dodatkowe klucze licencyjne na preferencyjnych warunkach rozliczeniowych. Prosimy o informację, jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1). Minął rok od kiedy korzystamy z fiskalizacji w Hotelgram i mamy problem z licencją bsxPrintera (+ERR#402#).

O: Jeżeli otrzymują Państwo błąd weryfikacji licencji, należy po prostu zaktualizować moduł bsxPrinter do najnowszej wersji pobierając instalator ze strony producenta: https://www.bsxprinter.pl/pobierz. My licencje przedłużamy naszym klientom na miesiąc przed upływem jej ważności, a błąd wynika z tego, że firma Binsoft zaczęła korzystać na swoich serwerach ze zaktualizowanej wersji protokołu SSL i stare wersje bsxPrintera nie pozwalają na poprawne zweryfikowanie licencji.

2). Drukarka przez jakiś czas działała prawidłowo i wydrukowaliśmy już kilkadziesiąt paragonów, a teraz pokazuje błąd.

O: Po instalacji moduł bsxPrinter działa na darmowej licencji pozwalającej fiskalizować do 50 paragonów miesięcznie i po przekroczeniu tego limitu fiskalizacja nie będzie możliwa. Prosimy upewnić się, że prawidłowo wprowadzili Państwo klucz licencyjny pozwalający fiskalizować większą liczbę paragonów, otrzymany od nas podczas wykonywania kroków 10 i 11 z instrukcji powyżej.


WSKAZÓWKA: Najlepiej jest posiadać stały adres IP – taka usługa kosztuje około 5 zł/m-c u dostawcy połączenia internetowego. W przypadku zmiennego adresu IP konieczne będzie aktualizowanie ustawień w Hotelgram po każdej zmianie tego adresu, gdyż drukarka przestanie działać.


Poniżej jeszcze kilka zdjęć obrazujących działanie modułu fiskalizacji w Hotelgram:


W przypadku występowania powracających problemów z fiskalizacją, takich jak zrywanie połączenia z drukarką lub z Hotelgram, proponujemy włączenie zapisywania logów w module BSX, abyśmy wraz z naszym partnerem mogli sprawnie zidentyfikować na czym polega problem i udzielić Państwu pomocy.

Aby program bsxPrinter zaczął zapisywać logi należy utworzyć pusty plik “developer.txt” w lokalizacji w której zainstalowany jest program. Domyślnie będzie to “C:\Program Files (x86)\bsxPrinter
Po utworzeniu pliku “developer.txt” i ponownym uruchomieniu bsxPriner zacznie zapisywać logi w folderze “%APPDATA%\bsxPrinter\data”. Pliki z logami to “logsA-RRRR-MM-DD.txt” i “logsB-RRRR-MM-DD.txt”.
Należy nam przesłać zarówno logi typu A (logsA) i logi typu B (logsB)